🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Suvoborski partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 12 hronoloških zapisa, 13 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

0. 1. 1942 Od Kolubarskog bataljona Valjevskog NOP odreda formiran Suvoborski NOP odred, jačine 230 boraca, sa zadatkom da dejstvuje u rejonu planinskog masiva Povlen-Maljen-Suvobor.

16. 2. 1942 Kod sela Breježđa, Krčmara, Bačevaca i Leskovice (blizu Valjeva), završene petodnevne borbe delova, nemačke 714. divizije, dobrovoljaca i četnika Koste Pećanca protiv Valjevskog i Suvoborskog NOP odreda u kojima su partizani imali 72 mrtva i veći broj ranjenih boraca.

3. 3. 1942 Delovi Suvoborskog NOP odreda demolirali postrojenja na ž. st. Banjani (na pruzi Lajkovac - G. Milanovac).

6. 3. 1942 Kod s. G. Branetiča (između Ljiga i Mionice) Suvoborski NOP odred vodio borbu protiv nedićevaca i pretrpeo gubitke od 16 mrtvih.

7. 3. 1942 Kod s. Građenika (blizu Slavkovice) Suvoborski NOP odred vodio borbu protiv nemačkih jedinica, SDS i četnika.

10. 3. 1942 Kod Tometinog polja (blizu Kosjerića) Suvoborski NOP odred vodio borbu protiv četnika i naneo im gubitke od 6 mrtvih.

12. 3. 1942 Kod s. Radanovaca (blizu Kosjerića) u borbi protiv nedićevaca, Suvoborski NOP odred ubio 2 i ranio 3 neprijateljska vojnika.

18. 3. 1942 Na prostoriji s. Rogljević - s. Beloševac - s. Paune - s. Klinci (kod Valjeva), posle teških osmodnevnih borbi protiv nadmoćnih nemačkih i četničkih snaga, Suvoborski NOP odred okružen i skoro potpuno uništen.

5. 5. 1942 U Beogradu, u logoru na Banjici, streljan politički komesar Suvoborskog NOP odreda Milorad Petrović, narodni heroj.

0. 8. 1942 Na pl. Bukulji, od dela boraca 1. šumadijskog NOP odreda, ponovo formiran Suvoborski NOP odred, sa zadatkom da dejstvuje u širem rejonu Valjeva.

26. 9. 1942 U s. Rajkoviću (kod Valjeva) Suvoborski NOP odred napao i skoro potpuno uništio odeljenje Ijotićevaca.

28. 10. 1942 Na pl. Povlenu četnici i nedićevci razbili Suvoborski NOP odred.

Dokumenti

Pismo instruktora Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju krajem marta 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o rasformiranju Suvoborskog NOP odreda

Izveštaj konjičkog potpukovnika Miodraga Ilića krajem marta 1942 god. o operacijama protivu Suvoborskog NOP odreda

Izveštaj Komande Srpske državne straže od 5 marta 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama i borbama partizana Nišavskog i Suvoborskog NOP odreda

Izveštaj načelnika Okruga valjevskog od 15 marta 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o borbama protiv Suvoborskog NOP odreda u okolini Valjeva

Izveštaj načelnika Okruga valjevskog od 1 aprila 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o borbama protiv Suvoborskog NOP odreda

Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 17 aprila 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Valjevo o obnavljanju Suvoborskog NOP odreda

Izjava komandanta grupe partizanskih NOP odreda Zapadne Srbije od juna 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o uzrocima raspuštanja Suvoborskog NOP odreda

Izveštaj komesara čete Suvoborskog NOP odreda krajem juna 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o borbama i rasturanju Suvoborskog NOP odreda

Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 22 jula 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Valjevo o obnavljanju Suvoborskog NOP odreda

Izveštaj instruktora Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 11 avgusta 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o pripremama za obnavljanje Suvoborskog NOP odreda

Izveštaj člana Glavnog štaba NOP odreda Srbije od 26 avgusta 1942 god. Glavnom štabu i Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o obnavljanju Suvoborskog NOP odreda

Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od decembra 1942 god. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Srbije o obnavljanju Suvoborskog NOP odreda

Izvod iz pisma komandanta Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 15 februara 1943 god. komesaru Glavnog štaba NOV i PO Orbije o obnavljanju Suvoborskog NOP odreda

Fotografije

Povezane odrednice

Četnici u drugom svetskom ratu Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Borbe u Srbiji 1942. Srpska državna straža (nedićevci) 714. pešadijska divizija Streljanja u oslobodilačkom ratu Glavni štab Srbije Valjevski partizanski odred Gornji Milanovac Narodni heroji Jugoslavije Beograd 1. šumadijski partizanski odred Saradnja četnika sa okupatorom Valjevo Politički komesari u NOR-u Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Kosta Pećanac Logor Banjica Borbe u Srbiji 1943.