🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Sveštenici u ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 6 hronoloških zapisa, 5 dokumenata i 28 fotografija.

Događaji

28. 4. 1941 Nadbiskup Katoličke crkve u Zagrebu Alojzije Stepinac uputio okružnicu katoličkom sveštenstvu pozivajući ga da svim svojim snagama podrži kvislinšku tvorevinu, ustašku NDH. Sveštenstvo je ovu okružnicu prenelo stanovništvu katoličke vere, pozivajući ga da podrži ustašku vlast.

16. 6. 1942 U s. Tjentištu (kod Foče) sveštenici Crne Gore i Boke, pristalice NOP-a, održali skupštinu s koje su uputili poslanicu sveštenstvu i čitavom narodu Crne Gore i Boke, pozivajući ih na borbu protiv okupatora i domaćih izdajnika.

15. 11. 1942 U Jasenicama (kod Bos. Krupe) pravoslavni sveštenici i bogoslovi održali skupštinu s koje su srpskom narodu uputili poslanicu pozivajući ga da stupa u narodnooslobodilačku borbu.

1. 2. 1943 Između s. Rastavice i s. Prilepa (kod Đakovice) grupa boraca NOP odreda -Emin Duraku- isekla tt stubove i zaustavila autobus. Poginuli su 1 milicioner, koji je pružio otpor, i 1 katolički sveštenik, neprijateljski špijun. Autobus je oštećen. Zaplenjeno je 12,000 napoleona.

17. 2. 1944 U Kolašinu održana konferencija pravoslavnih sveštenika (bogoslova, teologa i drugih) sa oslobođene teritorije Crne Gore i Boke. Na konferenciji se diskutovalo o ulozi narodnog sveštenstva i crkve u NOB-u. Upućen je proglas narodu s pozivom da stupa u borbu protiv okupatora i domaćih izdajnika.

14. 5. 1945 U Nikšiću otpočela dvodnevna skupština pravoslavnog sveštenstva Crne Gore i Boke. Skupština je izrazila spremnost za saradnju sa organima narodne vlasti.

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Kutina Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Kosta Mušicki Skoplje Alojzije Stepinac Ivan Gošnjak 15. makedonska brigada Sisak Logor Jasenovac Saradnja četnika sa okupatorom Donji Vakuf Prilep Napad NOVJ na Bugojno 1943. Srpska državna straža (nedićevci) Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Bihać Logor Stara Gradiška 13. SS divizija Handžar Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Saradnja četnika sa NDH Borbe na Kosovu i Metohiji Nikšić Vermaht u Jugoslaviji Beograd Borbe u Crnoj Gori 1942. Bugarska u drugom svetskom ratu Bugojno Pljevlja Logor Sajmište Maglaj ZAVNO Sandžaka Zaharije Ostojić Sarajevo Vlado Zečević Borbe u Crnoj Gori 1944. Mađarska u drugom svetskom ratu Aleksinac Žene u ratu Đakovica Drugo zasedanje AVNOJ-a Kolašin Genocid u NDH Partizanski odred Emin Duraku Deca u ratu Foča Dragoljub Draža Mihailović Ustanak u Srbiji 1941. 1. proleterska divizija NOVJ Ustanak u Slavoniji 1941. Priprema ustanka u Makedoniji 1941. Borbe u Hrvatskoj 1943. Zagreb Četnici u drugom svetskom ratu Prvo zasedanje AVNOJ-a Aprilski rat Mađarski zločini u Jugoslaviji Ante Pavelić Borbe u Makedoniji 1944. AVNOJ Ustaški zločini 1941. Partizanke Pokatoličavanje Srba Topusko Ruski zaštitni korpus Pula Ustanak u Hrvatskoj 1941. Diverzije u oslobodilačkom ratu Crne trojke Borbe u Srbiji 1944. Završne operacije u Jugoslaviji