🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Sveštenici u ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 6 hronoloških zapisa, 5 dokumenata i 28 fotografija.

Događaji

28. 4. 1941 Nadbiskup Katoličke crkve u Zagrebu Alojzije Stepinac uputio okružnicu katoličkom sveštenstvu pozivajući ga da svim svojim snagama podrži kvislinšku tvorevinu, ustašku NDH. Sveštenstvo je ovu okružnicu prenelo stanovništvu katoličke vere, pozivajući ga da podrži ustašku vlast.

16. 6. 1942 U s. Tjentištu (kod Foče) sveštenici Crne Gore i Boke, pristalice NOP-a, održali skupštinu s koje su uputili poslanicu sveštenstvu i čitavom narodu Crne Gore i Boke, pozivajući ih na borbu protiv okupatora i domaćih izdajnika.

15. 11. 1942 U Jasenicama (kod Bos. Krupe) pravoslavni sveštenici i bogoslovi održali skupštinu s koje su srpskom narodu uputili poslanicu pozivajući ga da stupa u narodnooslobodilačku borbu.

1. 2. 1943 Između s. Rastavice i s. Prilepa (kod Đakovice) grupa boraca NOP odreda -Emin Duraku- isekla tt stubove i zaustavila autobus. Poginuli su 1 milicioner, koji je pružio otpor, i 1 katolički sveštenik, neprijateljski špijun. Autobus je oštećen. Zaplenjeno je 12,000 napoleona.

17. 2. 1944 U Kolašinu održana konferencija pravoslavnih sveštenika (bogoslova, teologa i drugih) sa oslobođene teritorije Crne Gore i Boke. Na konferenciji se diskutovalo o ulozi narodnog sveštenstva i crkve u NOB-u. Upućen je proglas narodu s pozivom da stupa u borbu protiv okupatora i domaćih izdajnika.

14. 5. 1945 U Nikšiću otpočela dvodnevna skupština pravoslavnog sveštenstva Crne Gore i Boke. Skupština je izrazila spremnost za saradnju sa organima narodne vlasti.

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Zagreb Kosta Mušicki Saradnja četnika sa NDH 1. proleterska divizija NOVJ Saradnja četnika sa okupatorom Ustaški zločini 1941. Beograd Aprilski rat AVNOJ 15. makedonska brigada Mađarska u drugom svetskom ratu Pula Kutina Topusko Prvo zasedanje AVNOJ-a Zaharije Ostojić Deca u ratu Genocid u NDH Bugojno Prilep Đakovica Završne operacije u Jugoslaviji Borbe na Kosovu i Metohiji Ivan Gošnjak Vermaht u Jugoslaviji Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Dragoljub Draža Mihailović Logor Stara Gradiška Borbe u Crnoj Gori 1944. Ante Pavelić Drugo zasedanje AVNOJ-a Borbe u Makedoniji 1944. Logor Sajmište Kolašin Bihać Ustanak u Slavoniji 1941. Foča Žene u ratu Sarajevo Skoplje Napad NOVJ na Bugojno 1943. Partizanke ZAVNO Sandžaka Nikšić Borbe u Srbiji 1944. Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Borbe u Crnoj Gori 1942. Četnici u drugom svetskom ratu Partizanski odred Emin Duraku Aleksinac Srpska državna straža (nedićevci) 13. SS divizija Handžar Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Pljevlja Ustanak u Hrvatskoj 1941. Mađarski zločini u Jugoslaviji Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Crne trojke Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Ustanak u Srbiji 1941. Vlado Zečević Borbe u Hrvatskoj 1943. Sisak Maglaj Donji Vakuf Priprema ustanka u Makedoniji 1941. Logor Jasenovac Bugarska u drugom svetskom ratu Pokatoličavanje Srba Ruski zaštitni korpus Alojzije Stepinac