🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Sveštenici u ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 6 hronoloških zapisa, 5 dokumenata i 28 fotografija.

Događaji

28. 4. 1941 Nadbiskup Katoličke crkve u Zagrebu Alojzije Stepinac uputio okružnicu katoličkom sveštenstvu pozivajući ga da svim svojim snagama podrži kvislinšku tvorevinu, ustašku NDH. Sveštenstvo je ovu okružnicu prenelo stanovništvu katoličke vere, pozivajući ga da podrži ustašku vlast.

16. 6. 1942 U s. Tjentištu (kod Foče) sveštenici Crne Gore i Boke, pristalice NOP-a, održali skupštinu s koje su uputili poslanicu sveštenstvu i čitavom narodu Crne Gore i Boke, pozivajući ih na borbu protiv okupatora i domaćih izdajnika.

15. 11. 1942 U Jasenicama (kod Bos. Krupe) pravoslavni sveštenici i bogoslovi održali skupštinu s koje su srpskom narodu uputili poslanicu pozivajući ga da stupa u narodnooslobodilačku borbu.

1. 2. 1943 Između s. Rastavice i s. Prilepa (kod Đakovice) grupa boraca NOP odreda -Emin Duraku- isekla tt stubove i zaustavila autobus. Poginuli su 1 milicioner, koji je pružio otpor, i 1 katolički sveštenik, neprijateljski špijun. Autobus je oštećen. Zaplenjeno je 12,000 napoleona.

17. 2. 1944 U Kolašinu održana konferencija pravoslavnih sveštenika (bogoslova, teologa i drugih) sa oslobođene teritorije Crne Gore i Boke. Na konferenciji se diskutovalo o ulozi narodnog sveštenstva i crkve u NOB-u. Upućen je proglas narodu s pozivom da stupa u borbu protiv okupatora i domaćih izdajnika.

14. 5. 1945 U Nikšiću otpočela dvodnevna skupština pravoslavnog sveštenstva Crne Gore i Boke. Skupština je izrazila spremnost za saradnju sa organima narodne vlasti.

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Genocid u NDH Aprilski rat Aleksinac Napad NOVJ na Bugojno 1943. Logor Stara Gradiška Diverzije u oslobodilačkom ratu Mađarska u drugom svetskom ratu Prilep Srpska državna straža (nedićevci) Završne operacije u Jugoslaviji Prvo zasedanje AVNOJ-a Sarajevo Kosta Mušicki Zaharije Ostojić Logor Jasenovac Partizanski odred Emin Duraku Kolašin Ante Pavelić Đakovica Borbe na Kosovu i Metohiji Saradnja četnika sa NDH Vlado Zečević Beograd Dragoljub Draža Mihailović Crne trojke Ustanak u Srbiji 1941. Foča Pljevlja Ivan Gošnjak Ruski zaštitni korpus Sisak Ustanak u Hrvatskoj 1941. Ustaški zločini 1941. 15. makedonska brigada Nikšić Žene u ratu Priprema ustanka u Makedoniji 1941. Logor Sajmište Deca u ratu Partizanke Drugo zasedanje AVNOJ-a Borbe u Srbiji 1944. Bugarska u drugom svetskom ratu Saradnja četnika sa okupatorom Donji Vakuf AVNOJ Alojzije Stepinac Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Borbe u Crnoj Gori 1944. Bugojno Bihać Borbe u Crnoj Gori 1942. Mađarski zločini u Jugoslaviji Skoplje Topusko Pokatoličavanje Srba 13. SS divizija Handžar Maglaj Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. 1. proleterska divizija NOVJ Pula Kutina Zagreb Borbe u Hrvatskoj 1943. Ustanak u Slavoniji 1941. ZAVNO Sandžaka Četnici u drugom svetskom ratu Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Borbe u Makedoniji 1944. Vermaht u Jugoslaviji Borbe u Bosni i Hercegovini 1942.