🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Svetislav Stefanović

Za ovaj pojam je pronađeno 1 hronoloških zapisa, 11 dokumenata i 2 fotografija.

Dokumenti

Pismo Štaba Grupe partizanskih odreda Dalmacije od 14. ožujka 1943. Svetislavu Stefanoviću-Ćeći o situaciji u Dalmaciji

Izvještaj instruktora CK KPJ Svetislava Stefanovića od 26. ožujka 1943. Centralnom komitetu KPJ o vojno-političkoj situaciji u Dalmaciji nakon povlačenja Devete divizije iz Dalmacije

Zahtev Centralnog komiteta KPJ od 10. februara 1944. političkom sekretaru Oblasnog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju Vicku Krstuloviću i instruktoru Centralnog komiteta KPJ pri Oblasnom komitetu Svetislavu Stefanoviću da izveste šta su preduzeli u cilju svog prebacivanja sa ostrva Visa u sedištu Štaba 8. korpusa

Zajednički izveštaj delegata Centralnog komiteta KPJ pri Oblasnom komitetu KP Hrvatske za Dalmaciju Svetislava Stefanovića i instruktora Centralnog komiteta KPJ Milentija Popovića od marta 1944. Centralnom komitetu KPJ o potrebi da se pod jednim rukovodstvom objedine predstavništva, ustanove i jedinice NOV i POJ na teritoriji južne Italije

Zajednički izveštaj člana Centralnog komiteta KPJ i sekretara Oblasnog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju Vicka Krstulovića i delegata Centralnog komiteta KPJ pri Oblasnom komitetu Svetislava Stefanovića od 2. marta 1944. Centralnom komitetu KPJ o dobijenim informacijama da je naučnik Nikola Tesla od početka bio na strani NOP-a

Zajedničko obavještenje delegata Centralnog komiteta KPJ Svetislava Stefanovića i sekretara Oblasnog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju Vicka Krstulovića od 21. ožujka 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ i Centralnom komitetu KPJ o razlozima boravka Sekretarijata biroa Oblasnog komiteta na otoku Visu

Obaveštenje delegata Centralnog komiteta KPJ Svetislava Stefanovića i sekretara Oblasnog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju Vicka Krstulovića od 24. marta 1944. članovima Biroa Oblasnog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju Andriji Božaniću i Ivici Kukoču o uspešnim borbama 1. dalmatinske NOU brigade na ostrvu Hvaru

Obavještenje delegata Centralnog komiteta KPJ Svetislava Stefanovića i sekretara Oblasnog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju Vicka Krstulovića od 24. ožujka 1944. članovima Biroa Oblasnog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju Andriji Božaniću i Ivici Kukoču o uspješnim borbama 1. dalmatinske NOU brigade na otoku Hvaru

Pismo Svetislava Stefanovića od 25. ožujka 1944. Misiji NOVJ u Bariju o vojno-političkoj situaciji u Dalmaciji

Pismo Svetislava Stefanovića od 26. ožujka 1944. dr Josipu Smodlaki, povjereniku za vanjske poslove o vojno-političkoj situaciji u Dalmaciji

Zajednički zahtev člana Centralnog komiteta KPJ i sekretara Oblasnog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju Vicka Krstulovića i delegata Centralnog komiteta KPJ Svetislava Stefanovića od 2. aprila 1944. članovima Biroa Oblasnog komiteta pri 8. korpusu NOVJ da se ponovo uspostavi šibenska komanda područja

Fotografije

Povezane odrednice

6. lička proleterska divizija NOVJ Italija u drugom svetskom ratu Bitka za Split 1943. 9. dalmatinska divizija NOVJ Vicko Krstulović Borbe u Dalmaciji 1943. Hvar Koča Popović Komunistička partija Hrvatske Četnici u drugom svetskom ratu Split Vrhovni štab NOVJ Borbe u Dalmaciji 1944. Vis Borbe u Hrvatskoj 1944. Duvno Ivo Lola Ribar Mijalko Todorović Plavi Borbe u Crnoj Gori 1942. Milovan Đilas 1. dalmatinska proleterska udarna brigada Borbe na Jadranu 1944. Centralni komitet KPJ Mitar Bakić 8. dalmatinski korpus NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1943.