🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Svilajnac u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 14 hronoloških zapisa, 1 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

7. 8. 1941 Delovi 2. šumadijskog NOP odreda napali i zauzeli Svilajnac, razoružali žandarme, demolirali saobraćajne objekte i pokidali tt veze.

8. 8. 1941 Upala veća grupa naoružanih lica u Svilajnac, zarobljen vodnik žan. voda kapetan 2 klase Rakić Sava.

10. 8. 1941 U s. Kušiljevu (kod Svilajnca) delovi 2. šumadijskog NOP odreda napali i razoružali posadu žand. stanice.

0. 9. 1941 U s. Bobovu (kod Svilajnca) nedićevci i ljotićevci napali delove 2. šumadijskog NOP odreda i prisilili ih na povlačenje prema Zabarima.

4. 9. 1941 Delovi 2. šumadijskog NOP odreda zauzeli Svilajnae, razoružali žandarmerijsku posadu, uništili arhive Sreskog načelstva, Finansijske uprave, Pošte i Opštine, kao i arhivu u s. Markovcu.

4. 9. 1941 Na drumu Požarevac-Svilajnac delovi 2. šumadijskog NOP odreda iz zasede napali nemačke vojnike u dva kamiona i dva automobila i ubili 36 vojnika.

10. 9. 1941 Komandant Nedićeve žandarmerije, u cilju -čišćenja Srbije od komunista-, uputio: 1. odred u rejon Bogatića, Krupnja i Loznice; 2. odred u rejon Valjeva; 3. odred u rejon Umke; 4. odred u rejon Mladenovca i Topole; 5. odred u rejon Požarevca i Golupca; 6. odred u rejon Smederevske Palanke; 7. odred u rejon Svilajnca i 8. odred u rejon Senjskih Rudnika.

7. 10. 1941 Kod s. Vojske (blizu Svilajnca) delovi 2. šumadijskog NOP odreda vodili borbu protiv 7. srpskog oružanog odreda.

7. 10. 1941 7. srpski oružani odred (svilajnački) poslao je jedan svoj vod kod sela Vojske (oko 30 km. južno od Svilajnca a preko puta Bagrdana). 7. oktobra taj je vod naišao na jednu komunističku bandu i sa njom poveo borbu. U uspešnoj borbi ubijen je vođa bande koji se zove Bora i rodom je iz sela Laništa (prezime mu nije moglo biti utvrđeno) i još 6 drugih komunista. Trojica su uhvaćena živa. Zaplenjeno je 6 pištolja, 4 puške i veliki materijal koji je bio natovaren na 9 konja.

25. 10. 1941 Zauzeta je i Rača. Svilajnački odred na svome pravcu ubio je 33 bandita, 1 ranjen i 12 uhvaćeno, od kojih je 6 odmah na licu mesta streljano. Po iskazu vojnika, bilo je ranjenih oko 50 bandita. Iz ovog odreda (Svilajnačkog) ranjen je jedan vojnik lakše u nogu. Žabarski oružani odred na svome pravcu ubio je 25 bandita i 30 ranio. Ovaj odred nije imao gubitaka. Prilikom napada na obezbeđenje, koje je ostalo u Žabarima, teško je ranjen u glavu jedan vojnik. Svilajnački i Žabarski odred zaplenili su: 42 puške, 5.000 bojevih metaka, 6 konja i drugi materijal. U Raču je prvi ušao pešadijski kapetan prve klase g. Čubrilo Mirko sa trupama iz Svilajnca. Nemačka artilerija imala je zadatak da bombarduje Donju Raču i Raču. Ličnom inicijativom komandanta grupe pukovnika g. Babića uspelo je, da baterije ne opale ni jedan metak. Na strani Nemaca poginuo je 1 podoficir i 1 ranjen.

28. 10. 1941 Između Svilajncfe i Petrovca Nedićev 7. srpski oružani odred i četnici, posle oštrih borbi, odbacili delove Požarevačkog NOP odreda i zauzeli Petrovac i Aleksandrovac.

15. 10. 1943 U s. Kušiljevu (kod Svilajnca) delovi Požarevačkog NOP odreda odbili napad četnika i vojnika SDS, a zatim se prebacili u rejon s. V. Sela.

8. 10. 1944 Jedinice Crvene armije ušle u Svilajnac.

14. 10. 1944 U Svilajncu, na velikom političkom zboru građana, izabran MNO odbor.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Avijacija u oslobodilačkom ratu Ustanak u Srbiji 1941. Diverzije u oslobodilačkom ratu Crvena armija Četnici u drugom svetskom ratu Ustanak u Pomoravlju 1941. Srpska državna straža (nedićevci) Četnici u ustanku Požarevački partizanski odred Narodno oslobodilački odbori Loznica Borbe u Srbiji 1943. Valjevo Smederevska Palanka Borbe u Srbiji 1944. Streljanja u oslobodilačkom ratu Umka Aleksandrovac Požarevac Krupanj Bitka za Srbiju Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) 2. šumadijski partizanski odred Bitka za Loznicu 1941. Filip Kljajić Zasede u oslobodilačkom ratu Paraćin Mladenovac