🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

The New York Times

Za ovaj pojam je pronađeno 10 hronoloških zapisa, 0 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

23. 10. 1942 Londonsko izdanje -Njujork tajmsa- objavilo dve kraće vesti o borbama u Jugoslaviji: u jednoj se govori o partizanima a u drugoj o gerilcima.

13. 12. 1942 Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito uputio Kominterni telegram u kome oštro osuđuje pisanje -Njujork tajmsa- o tobožnjim borbama Draže Mihailovića protiv okupatora i ponovo moli da u Jugoslaviju dođe jedna komisija svih saveznika koja bi se uverila u izdaji Draže Mihailovića i upoznala sa stvarnim stanjem u zemlji

0. 1. 1943 Američki časopis -Njujork tajms- otpočeo da objavljuje seriju članaka o saradnji četnika i italijanskog okupatora.

4. 2. 1943 VŠ NOV i POJ, preko radio-stanice -Slobodna Jugoslavija-, demantovao lažni izveštaj lista -Njujork tajms- da su partizani streljali nekoliko engleskih oficira koji su pristupili Draži Mihailoviću. To je jedna od mnogih kleveta izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije u Londonu, čiji je cilj da pred svetskom javnošću komprornituje NOP u Jugoslaviji.

17. 11. 1943 ?Njujork tajms? prvi put objavio vest samo o partizanima i istakao da ?protiv sila osovine učestvuju samo jugoslovenski partizani pod komandom generala Josipa Broza Tita?.

0. 12. 1943 ?Njujork tajms? objavio izjavu književnika Luja Adamiča, koji apeluje na saveznike da pruže pomoć NOV Jugoslavije. Za Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije, kao privremenu vladu, Adamič je rekao da ?predstavlja konkretan izraz saznanja i konsolidacije konstruktivnih unutrašnjih sila koje dejstvuju u Jugoslaviji u toku poslednje dve i po godine. Titova vlada je vlada nacionalnog jedinstva... ?

5. 12. 1943 ?Njujork tajms? objavio članak ?Partizani obrazovali jugoslovensku vladu? u kome se govori o Drugom zasedanju AVNOJ-a i obrazovanju NKOJ-a u svojstvu privremene vlade.

9. 12. 1943 Njujork tajms objavio napis povodom Drugog zasedanja AVNOJ-a, ističući da je sada uspostavljen nezvaničan kontakt ?političke prirode između savezničkih vlasti i nove privremene vlade maršala Tita u partizanskoj Jugoslaviji?. 

16. 1. 1944 ?Njujork tajms? objavio pismo Save Kosanovića, bivšeg ministra u izbegličkoj vladi Kraljevine Jugoslavije. U pismu se, pored ostalog, kaže: ?Partizanske vojne akcije potiču iz partizanske političke ideje, koja je izraz jedinstva jugoslovenskih naroda i koja ima svestranu podršku većine Srba, Hrvata i Slovenaca i ostalih naroda Jugoslavije?.

18. 4. 1945 Maršal Jugoslavije Josip Broz Tito izjavio dopisniku -Njujork tajmsa- u Moskvi: svi znaju da Jugoslavija traži za sebe Istru, Trst, Goricu i deo austrijske Koruške, nastanjen slovenačkim življem.

Dokumenti

Nema pronađenih dokumenata za ovaj pojam.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Bratstvo i jedinstvo u ratu Kominterna Josip Broz Tito Štampa u ratu Dragoljub Draža Mihailović Britanija i Jugoslavija AVNOJ SAD i Jugoslavija Četnici u drugom svetskom ratu Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) Italija u drugom svetskom ratu Završne operacije u Jugoslaviji Radio Slobodna Jugoslavija Borbe u Istri 1945. Istra u oslobodilačkom ratu Trst Luj Adamič Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Saradnja četnika sa okupatorom SSSR i Jugoslavija Sava Kosanović