🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Trstenik u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 16 hronoloških zapisa, 8 dokumenata i 5 fotografija.

Događaji

22. 8. 1941 Između Stalaća, Kruševca i Trstenika delovi Rasinskog NOP odreda prekinuli tt linije.

10. 9. 1941 Delovi Pomoravskog NOP odreda upali u Trstenik, razoružali žandarme i spalili arhive.

19. 9. 1941 U Trstenik upali delovi Pomoravskog NOP odreda i razoružali 43 žandarma i finansa.

5. 10. 1941 Između ž. st. Trstenika i Vrnjačke Banje delovi Kraljevačkog NOP odreda porušili most.

11. 10. 1941 Između sela G. i D. Ribnika (kod Trstenika) delovi Kraljevačkog NOP odreda srušili železnički most.

13. 10. 1941 Prvi bataljon 737. nemačkog pešadijskog puka iz Kruševca napao delove Kraljevačkog NOP odreda na Papinskoj reci (kod Trstenika) u cilju da se probije i pruži pomoć opsednutom garnizonu u Kraljevu. Zbog izdaje četnika koji su udarali sa leđa na partizanske položaje poginula su 42 borca.

12. 6. 1942 U Trsteniku održana sreska partijska konferencija na kojoj je analiziran rad partijske organizacije i pojedinih njenih članova.

0. 1. 1943 U selima: Poljni, Dubiču, Prevešt i Nadriju (blizu Trstenika) jedna četa Rasinskog NOP odreda ubila 16, ranila 15, zarobila 6 četnika i vojnika SDS i zaplenila, pored ostalog, 2 p. mitraljeza.

20. 1. 1943 U s. Stublu (između Kraljeva i Trstenika) delovi SDS i četnici napali jednu četu Rasinskog NOP odreda i naneli joj gubitke od 9 mrtvih, 6 ranjenih i 6 nestalih. Ostatak čete (14 boraca) probio se na pl. Jastrebac, u sastav svojeg odreda. Među poginulima je bio i komandir čete Miodrag Čajetinac Čajka, narodni heroj.

16. 4. 1943 U borbi kod s. Omašnice (blizu Trstenika) delovi Rasinskog NOP odreda ubili 7 četnika.

26. 8. 1944 Kod s. Leskovca (blizu Trstenika), u borbi vođenoj ceo dan, 2. krajiška udarna brigada 17. udarne divizije NOVJ odbila napad oko 1500 četnika, nanevši im gubitke od oko 80 mrtvih i više ranjenih.

18. 9. 1944 Na liniji s. Bučje - s. Veluće - s. Omašnica (između Kruševca i Trstenika) 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ, posle petočasovne borbe, proterala četnikćku 1. i 2. trsteničku i Župsku brigadu (oko 1000 četnika) na levu obalu r. Z. Morave, nanevši im gubitke od 15 mrtvih i 27 ranjenih. Brigada nije imala gubitaka.

11. 10. 1944 U borbama, započetim predhodnog dana, protiv četnika, vojnika SDK i RZK, podržanih sa 8 nemačkih tenkova iz Kruševca i Trstenika, 4. proleterska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ ubila 50 i. ranila veći broj neprijateljskih vojnika, uništila 1 i oštetila 2 tenka i odbacila neprijatelja ka Kruševcu i Trsteniku.

14. 10. 1944 Jedinice 64. pešadijskog korpusa Crvene armije i 2. proleterska udarna divizija NOVJ oslobodile Kruševac, iz koga su se nemački vojnici i četnici povukli ka Trsteniku.

16. 10. 1944 Jedinice 64. pešadijskog korpusa Crvene armije i 2. proleterske udarne divizije NOVJ oslobodile Trstenik, iz koga se nemački vojnici i četnici povukli ka Kraljevu.

16. 10. 1944 U rejonu s. Drenova - s. Bogdanje (kod Trstenika) 3. srpska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ razoružala oko 120 četnika i zaplenila 7 p. mitraljeza, 80 pušaka i 17 kola ratnog materijala.

Fotografije

Povezane odrednice

Pomoravski partizanski odred Četnici u drugom svetskom ratu 2. krajiška udarna brigada 6. srpska brigada (4. južnomoravska) Saradnja četnika sa okupatorom Borbe za Kruševac 1944. Srpska državna straža (nedićevci) Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Politički komesari u NOR-u Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Borbe u Srbiji 1943. Leskovac Glavni štab Srbije 2. proleterska divizija NOVJ Četnici u ustanku 4. grupa jurišnih korpusa JVuO Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe u Srbiji 1944. 3. srpska udarna brigada 17. istočnobosanska divizija NOVJ Opsada Kraljeva 1941. Ustanak u Srbiji 1941. Borbe u Srbiji 1942. Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Crvena armija Vrnjačka Banja Borbe u Crnoj Gori 1944. Kraljevo Bitka za Srbiju Kruševac Kraljevački partizanski odred Ustanak u Pomoravlju 1941. Rasinski partizanski odred Narodni heroji Jugoslavije