🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Veleški partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 16 hronoloških zapisa, 1 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

21. 4. 1942 Na Lisac (na pl. Golešnici) izašla prva grupa partizana iz Velesa (sada: Titov Veles), koji će poslužiti kao jezgro za formiranje Veleškog NOP odreda.

0. 5. 1942 Na pl. Liscu formiran Veleški NOP odred -Pere Tošev-.

11. 7. 1942 Na pl. Liscu Veleški NOP odred -Pere Tošev- vodio borbu u okruženju protiv mnogo jačih bugarskih snaga i policije iz Velesa (sada: Titov Veles), pa se u toku noći veštim manevrom izvukao iz okruženja.

26. 8. 1942 Kod s. Bogomile (blizu Titovog Velesa) grupa boraca Veleškog NOP odreda -Pere Tošev- porušila železničku prugu.

28. 8. 1942 Grupa boraca Veleškog NOP odreda -Pere Tošev- upala u s. Krivu Krušu (kod Titovog Velesa), održala miting i zaplenila nešto oružja.

0. 9. 1942 U rejonu s. Gabrovnik (kod Titovog Velesa) reorganizovan Veleški NOP odred -Pere Tošev- i dobio nov naziv: NOP odred -Dimitar Vlahov-. Odred je podeljen na tri čete.

4. 9. 1942 U s. Rudniku (kod Titovog Velesa) 1. četa Veleškog NOP odreda -Pere Tošev- održala miting i streljala jednog špijuna.

6. 9. 1942 Kod fudbalskog igrališta u Velesu (sada: Titov Veles) bugarska policija otkrila grupu ilegalaca iz s. Rudnika, spremnih da pristupe Veleškom NOP odredu, otvorila na njih vatru i ubila 2 građanina. Pošto nije uhvatila ilegalce, ona je pozatvarala preko 500 lica, ne bi li ih među ovima pronašla.

14. 9. 1942 U s. Vojnici (kod Titovog Velesa) Veleški NOP odred -Pere Tošev- napao policijsku posadu, ubio predsednika opštine, nekoliko policajaca i špijuna i zaplenio 18 pušaka i drugi materijal.

25. 9. 1942 Sreski inspektor za prosvetu iz Velesa (sada: Titov Veles) izvestio oblasnog školskog inspektora u Skoplju da su zbog pojačanog dejstva Veleškog NOP odreda učitelji zaplašeni i neće da odlaze u sela, pa se o prosveta om radu ne može ni misliti. Slične izveštaje dostavljao je i kasnije.

0. 1. 1943 U Velesu (sada: Titov Veles) posle razbijanja Veleškog NOP odreda -Dimitar Vlahov-, bugarska policija, zahvaljujući provali, uhapsila veći broj članova OK i MK KPJ za Veles. Time je ovoj partijskoj organizaciji zadan ozbiljan udarac.

6. 1. 1943 Prikupljena grupar od oko 15 boraca 1. i 3. čete Veleškog NOP odreda -Dimitar Vlahov-, koji je u prethodnim borbama protiv bugarske vojske, policije i kontračetnika pretrpeo osetne gubitke, pokušala da pređe Vardar kod s. Zelenikova, kako bi se prebacila na skopsko-kumanovski teren i povezala s južnomoravskim jedinicama, ali bila otkrivena i, u višednevnim borbama protiv nadmoćnih neprijateljskih snaga kod s. Zelenikova, Kadine reke, s. Dobrino i s. Rlevci (kod Titovog Velesa), razbijena. Od grupe je preživelo samo 8 boraca, koji su prešli u ilegalnost.

0. 4. 1944 Na Kadici (kod Titovog Velesa) formiran Veleški NOP odred -Trajče Petkanovski-.

13. 8. 1944 U blizini ž. st. Klajman (sada: Ljutica Stojan, na pruzi Titov Veles - Prilep) Veleški NOP odred -Trajče Petkanovski- miniranjem pruge srušio dve lokomotive teretnog voza.

22. 8. 1944 Kod ž. st. Sogle (blizu Titovog Velesa) Veleški NOP odred -Trajče Petkanovski- napao i proterao bugarsko obezbeđenje a zatim spalio opštinsku zgradu u selu. Bugarsko obezbeđenje je imalo 1 poginulog, 1 ranjenog i 1 zarobljenog vojnika. Odred nije imao gubitaka.

2. 9. 1944 Kod s. Otiština (blizu Titovog Velesa),od Veleškog NOP odreda -Trajče Petkanov-ski- i novih boraca, formirana 8. makedonska NO brigada.

Fotografije

Povezane odrednice

Diverzije u oslobodilačkom ratu Prilep Skoplje Josip Broz Tito Veles 8. makedonska brigada Borbe u Makedoniji 1943. Ilegala u ratu Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Makedoniji 1944. Borbe u Makedoniji 1942. Kumanovo Bugarska u drugom svetskom ratu Obrazovanje u oslobodilačkom ratu