🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Vicko Krstulović

Za ovaj pojam je pronađeno 0 hronoloških zapisa, 8 dokumenata i 14 fotografija.

Događaji

Nema hronoloških zapisa za ovaj pojam.

Dokumenti

Zahtev Centralnog komiteta KPJ od 10. februara 1944. političkom sekretaru Oblasnog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju Vicku Krstuloviću i instruktoru Centralnog komiteta KPJ pri Oblasnom komitetu Svetislavu Stefanoviću da izveste šta su preduzeli u cilju svog prebacivanja sa ostrva Visa u sedištu Štaba 8. korpusa

Zajednički izveštaj člana Centralnog komiteta KPJ i sekretara Oblasnog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju Vicka Krstulovića i delegata Centralnog komiteta KPJ pri Oblasnom komitetu Svetislava Stefanovića od 2. marta 1944. Centralnom komitetu KPJ o dobijenim informacijama da je naučnik Nikola Tesla od početka bio na strani NOP-a

Zajedničko obaveštenje delegata Centralnog komiteta KPJ Svetislava Stefamovića i sekretara Oblasnog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju Vicka Krstulovića od 21. marta 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ i Centralnom komitetu KPJ o razlozima boravka Sekretarijata Biroa Oblasnog komiteta na ostrvu Visu

Zajedničko obavještenje delegata Centralnog komiteta KPJ Svetislava Stefanovića i sekretara Oblasnog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju Vicka Krstulovića od 21. ožujka 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ i Centralnom komitetu KPJ o razlozima boravka Sekretarijata biroa Oblasnog komiteta na otoku Visu

Obaveštenje delegata Centralnog komiteta KPJ Svetislava Stefanovića i sekretara Oblasnog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju Vicka Krstulovića od 24. marta 1944. članovima Biroa Oblasnog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju Andriji Božaniću i Ivici Kukoču o uspešnim borbama 1. dalmatinske NOU brigade na ostrvu Hvaru

Obavještenje delegata Centralnog komiteta KPJ Svetislava Stefanovića i sekretara Oblasnog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju Vicka Krstulovića od 24. ožujka 1944. članovima Biroa Oblasnog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju Andriji Božaniću i Ivici Kukoču o uspješnim borbama 1. dalmatinske NOU brigade na otoku Hvaru

Zajednički zahtev člana Centralnog komiteta KPJ i sekretara Oblasnog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju Vicka Krstulovića i delegata Centralnog komiteta KPJ Svetislava Stefanovića od 2. aprila 1944. članovima Biroa Oblasnog komiteta pri 8. korpusu NOVJ da se ponovo uspostavi šibenska komanda područja

Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 22. decembra 1944. Vicku Krstuloviću o upućivanju hrane Dalmaciji i teškoćama koje prave saveznici

Fotografije

Povezane odrednice

Mijalko Todorović Plavi Ivan Šubašić Vrhovni štab NOVJ Operacija Dinara Vis Bolnice u oslobodilačkom ratu Borbe u Dalmaciji 1943. Završne operacije u Jugoslaviji Borbe u Hrvatskoj 1943. Borbe u Hrvatskoj 1944. Borbe u Dalmaciji 1942. Široki Brijeg Bitka za Split 1943. Hvar Borbe za Livno 1942. Komunistička partija Hrvatske Borbe na Jadranu 1944. Split Velimir Terzić Maks Baće Pohod proleterskih brigada u Zapadnu Bosnu Politički komesari u NOR-u Duvno Pero Ćetković Vojin Zirojević Centralni komitet KPJ 1. tenkovska brigada NOVJ Svetislav Stefanović Boško Šiljegović Borbe u Dalmaciji 1944. 8. dalmatinski korpus NOVJ Livno Koča Popović Ivo Lola Ribar Petar Drapšin 1. dalmatinska proleterska udarna brigada Vice Buljan Bataljon Starac Vujadin Dinarski partizanski odred 2. dalmatinska proleterska udarna brigada Mitar Bakić Žene u ratu 12. slavonska proleterska udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Borbe u Hrvatskoj 1942. 6. lička proleterska divizija NOVJ Operacija Beta