🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Vicko Krstulović

Za ovaj pojam je pronađeno 0 hronoloških zapisa, 8 dokumenata i 14 fotografija.

Događaji

Nema hronoloških zapisa za ovaj pojam.

Dokumenti

Zahtev Centralnog komiteta KPJ od 10. februara 1944. političkom sekretaru Oblasnog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju Vicku Krstuloviću i instruktoru Centralnog komiteta KPJ pri Oblasnom komitetu Svetislavu Stefanoviću da izveste šta su preduzeli u cilju svog prebacivanja sa ostrva Visa u sedištu Štaba 8. korpusa

Zajednički izveštaj člana Centralnog komiteta KPJ i sekretara Oblasnog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju Vicka Krstulovića i delegata Centralnog komiteta KPJ pri Oblasnom komitetu Svetislava Stefanovića od 2. marta 1944. Centralnom komitetu KPJ o dobijenim informacijama da je naučnik Nikola Tesla od početka bio na strani NOP-a

Zajedničko obaveštenje delegata Centralnog komiteta KPJ Svetislava Stefamovića i sekretara Oblasnog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju Vicka Krstulovića od 21. marta 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ i Centralnom komitetu KPJ o razlozima boravka Sekretarijata Biroa Oblasnog komiteta na ostrvu Visu

Zajedničko obavještenje delegata Centralnog komiteta KPJ Svetislava Stefanovića i sekretara Oblasnog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju Vicka Krstulovića od 21. ožujka 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ i Centralnom komitetu KPJ o razlozima boravka Sekretarijata biroa Oblasnog komiteta na otoku Visu

Obaveštenje delegata Centralnog komiteta KPJ Svetislava Stefanovića i sekretara Oblasnog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju Vicka Krstulovića od 24. marta 1944. članovima Biroa Oblasnog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju Andriji Božaniću i Ivici Kukoču o uspešnim borbama 1. dalmatinske NOU brigade na ostrvu Hvaru

Obavještenje delegata Centralnog komiteta KPJ Svetislava Stefanovića i sekretara Oblasnog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju Vicka Krstulovića od 24. ožujka 1944. članovima Biroa Oblasnog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju Andriji Božaniću i Ivici Kukoču o uspješnim borbama 1. dalmatinske NOU brigade na otoku Hvaru

Zajednički zahtev člana Centralnog komiteta KPJ i sekretara Oblasnog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju Vicka Krstulovića i delegata Centralnog komiteta KPJ Svetislava Stefanovića od 2. aprila 1944. članovima Biroa Oblasnog komiteta pri 8. korpusu NOVJ da se ponovo uspostavi šibenska komanda područja

Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 22. decembra 1944. Vicku Krstuloviću o upućivanju hrane Dalmaciji i teškoćama koje prave saveznici

Fotografije

Povezane odrednice

Pohod proleterskih brigada u Zapadnu Bosnu Borbe u Dalmaciji 1943. Ivan Šubašić Borbe za Livno 1942. Mitar Bakić 1. tenkovska brigada NOVJ 1. dalmatinska proleterska udarna brigada Bataljon Starac Vujadin Mijalko Todorović Plavi Vis Boško Šiljegović Borbe u Hrvatskoj 1943. Vrhovni štab NOVJ 6. lička proleterska divizija NOVJ Svetislav Stefanović Koča Popović Duvno Široki Brijeg Borbe na Jadranu 1944. Borbe u Dalmaciji 1942. Petar Drapšin Operacija Dinara Dinarski partizanski odred Split Pero Ćetković Maks Baće Centralni komitet KPJ Komunistička partija Hrvatske Završne operacije u Jugoslaviji Bolnice u oslobodilačkom ratu Hvar 12. slavonska proleterska udarna brigada Ivo Lola Ribar Borbe u Hrvatskoj 1942. Operacija Beta Vice Buljan Bitka za Split 1943. Politički komesari u NOR-u Livno Velimir Terzić Žene u ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Borbe u Hrvatskoj 1944. 2. dalmatinska proleterska udarna brigada 8. dalmatinski korpus NOVJ Vojin Zirojević Borbe u Dalmaciji 1944.