🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Vicko Krstulović

Za ovaj pojam je pronađeno 0 hronoloških zapisa, 8 dokumenata i 14 fotografija.

Događaji

Nema hronoloških zapisa za ovaj pojam.

Dokumenti

Zahtev Centralnog komiteta KPJ od 10. februara 1944. političkom sekretaru Oblasnog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju Vicku Krstuloviću i instruktoru Centralnog komiteta KPJ pri Oblasnom komitetu Svetislavu Stefanoviću da izveste šta su preduzeli u cilju svog prebacivanja sa ostrva Visa u sedištu Štaba 8. korpusa

Zajednički izveštaj člana Centralnog komiteta KPJ i sekretara Oblasnog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju Vicka Krstulovića i delegata Centralnog komiteta KPJ pri Oblasnom komitetu Svetislava Stefanovića od 2. marta 1944. Centralnom komitetu KPJ o dobijenim informacijama da je naučnik Nikola Tesla od početka bio na strani NOP-a

Zajedničko obaveštenje delegata Centralnog komiteta KPJ Svetislava Stefamovića i sekretara Oblasnog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju Vicka Krstulovića od 21. marta 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ i Centralnom komitetu KPJ o razlozima boravka Sekretarijata Biroa Oblasnog komiteta na ostrvu Visu

Zajedničko obavještenje delegata Centralnog komiteta KPJ Svetislava Stefanovića i sekretara Oblasnog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju Vicka Krstulovića od 21. ožujka 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ i Centralnom komitetu KPJ o razlozima boravka Sekretarijata biroa Oblasnog komiteta na otoku Visu

Obaveštenje delegata Centralnog komiteta KPJ Svetislava Stefanovića i sekretara Oblasnog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju Vicka Krstulovića od 24. marta 1944. članovima Biroa Oblasnog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju Andriji Božaniću i Ivici Kukoču o uspešnim borbama 1. dalmatinske NOU brigade na ostrvu Hvaru

Obavještenje delegata Centralnog komiteta KPJ Svetislava Stefanovića i sekretara Oblasnog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju Vicka Krstulovića od 24. ožujka 1944. članovima Biroa Oblasnog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju Andriji Božaniću i Ivici Kukoču o uspješnim borbama 1. dalmatinske NOU brigade na otoku Hvaru

Zajednički zahtev člana Centralnog komiteta KPJ i sekretara Oblasnog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju Vicka Krstulovića i delegata Centralnog komiteta KPJ Svetislava Stefanovića od 2. aprila 1944. članovima Biroa Oblasnog komiteta pri 8. korpusu NOVJ da se ponovo uspostavi šibenska komanda područja

Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 22. decembra 1944. Vicku Krstuloviću o upućivanju hrane Dalmaciji i teškoćama koje prave saveznici

Fotografije

Povezane odrednice

Mitar Bakić Pohod proleterskih brigada u Zapadnu Bosnu Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Split Vrhovni štab NOVJ Vis Komunistička partija Hrvatske Završne operacije u Jugoslaviji Centralni komitet KPJ Dinarski partizanski odred Operacija Dinara Žene u ratu 12. slavonska proleterska udarna brigada Široki Brijeg Borbe u Hrvatskoj 1942. 8. dalmatinski korpus NOVJ Bolnice u oslobodilačkom ratu Petar Drapšin Borbe na Jadranu 1944. Borbe u Hrvatskoj 1943. 1. tenkovska brigada NOVJ Maks Baće Borbe u Dalmaciji 1944. Borbe u Dalmaciji 1943. Hvar 1. dalmatinska proleterska udarna brigada 6. lička proleterska divizija NOVJ Ivo Lola Ribar Boško Šiljegović Borbe za Livno 1942. Vojin Zirojević Politički komesari u NOR-u Bataljon Starac Vujadin Svetislav Stefanović Livno 2. dalmatinska proleterska udarna brigada Koča Popović Velimir Terzić Bitka za Split 1943. Vice Buljan Operacija Beta Borbe u Hrvatskoj 1944. Borbe u Dalmaciji 1942. Mijalko Todorović Plavi Ivan Šubašić Pero Ćetković Duvno