🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Vicko Krstulović

Za ovaj pojam je pronađeno 0 hronoloških zapisa, 8 dokumenata i 14 fotografija.

Događaji

Nema hronoloških zapisa za ovaj pojam.

Dokumenti

Zahtev Centralnog komiteta KPJ od 10. februara 1944. političkom sekretaru Oblasnog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju Vicku Krstuloviću i instruktoru Centralnog komiteta KPJ pri Oblasnom komitetu Svetislavu Stefanoviću da izveste šta su preduzeli u cilju svog prebacivanja sa ostrva Visa u sedištu Štaba 8. korpusa

Zajednički izveštaj člana Centralnog komiteta KPJ i sekretara Oblasnog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju Vicka Krstulovića i delegata Centralnog komiteta KPJ pri Oblasnom komitetu Svetislava Stefanovića od 2. marta 1944. Centralnom komitetu KPJ o dobijenim informacijama da je naučnik Nikola Tesla od početka bio na strani NOP-a

Zajedničko obaveštenje delegata Centralnog komiteta KPJ Svetislava Stefamovića i sekretara Oblasnog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju Vicka Krstulovića od 21. marta 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ i Centralnom komitetu KPJ o razlozima boravka Sekretarijata Biroa Oblasnog komiteta na ostrvu Visu

Zajedničko obavještenje delegata Centralnog komiteta KPJ Svetislava Stefanovića i sekretara Oblasnog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju Vicka Krstulovića od 21. ožujka 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ i Centralnom komitetu KPJ o razlozima boravka Sekretarijata biroa Oblasnog komiteta na otoku Visu

Obaveštenje delegata Centralnog komiteta KPJ Svetislava Stefanovića i sekretara Oblasnog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju Vicka Krstulovića od 24. marta 1944. članovima Biroa Oblasnog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju Andriji Božaniću i Ivici Kukoču o uspešnim borbama 1. dalmatinske NOU brigade na ostrvu Hvaru

Obavještenje delegata Centralnog komiteta KPJ Svetislava Stefanovića i sekretara Oblasnog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju Vicka Krstulovića od 24. ožujka 1944. članovima Biroa Oblasnog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju Andriji Božaniću i Ivici Kukoču o uspješnim borbama 1. dalmatinske NOU brigade na otoku Hvaru

Zajednički zahtev člana Centralnog komiteta KPJ i sekretara Oblasnog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju Vicka Krstulovića i delegata Centralnog komiteta KPJ Svetislava Stefanovića od 2. aprila 1944. članovima Biroa Oblasnog komiteta pri 8. korpusu NOVJ da se ponovo uspostavi šibenska komanda područja

Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 22. decembra 1944. Vicku Krstuloviću o upućivanju hrane Dalmaciji i teškoćama koje prave saveznici

Fotografije

Povezane odrednice

8. dalmatinski korpus NOVJ Velimir Terzić 6. lička proleterska divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Komunistička partija Hrvatske Borbe u Hrvatskoj 1943. Mitar Bakić Operacija Beta 12. slavonska proleterska udarna brigada Vice Buljan Duvno Široki Brijeg Ivan Šubašić Završne operacije u Jugoslaviji Borbe u Dalmaciji 1944. Hvar Bataljon Starac Vujadin Livno Borbe u Dalmaciji 1942. Pero Ćetković Maks Baće Vojin Zirojević Pohod proleterskih brigada u Zapadnu Bosnu Borbe za Livno 1942. Borbe u Hrvatskoj 1944. Vis Bitka za Split 1943. Centralni komitet KPJ Žene u ratu 1. tenkovska brigada NOVJ Svetislav Stefanović Operacija Dinara Bolnice u oslobodilačkom ratu Petar Drapšin Ivo Lola Ribar Vrhovni štab NOVJ Borbe na Jadranu 1944. Dinarski partizanski odred Borbe u Hrvatskoj 1942. Borbe u Dalmaciji 1943. Split Politički komesari u NOR-u 1. dalmatinska proleterska udarna brigada Mijalko Todorović Plavi Koča Popović 2. dalmatinska proleterska udarna brigada Boško Šiljegović