🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Viša komanda oružanih snaga Albanije

Za ovaj pojam je pronađeno 1 hronoloških zapisa, 15 dokumenata i 0 fotografija.

Dokumenti

Naredba Više komande oružanih snaga Albanije od 28. aprila 1941. o poveravanju sudske vlasti na teritoriji Crne Gore civilnom komesaru sa sedištem na Cetinju

Izveštaj Više komande oružanih snaga Albanije od 25. maja 1941. Komandi 9. armije o proširenju teritorijalne nadležnosti divizije „Mesina na celu Crnu Goru

Naređenje Vrhovne komande od 12. juna 1941. da Komanda 9. armije preuzme nadležnosti i naziv dotadašnje Više komande oružanih snaga Albanije

Izveštaj Više komande oružanih snaga Albanije od 15. jula 1941. načelniku Glavnog generalštaba o uzrocima oružanog ustanka u Crnoj Gori i o merama za njegovo ugušivanje

Direktiva Više komande oružanih snaga Albanije od 17. jula 1941. komandantu 14. armijskog korpusa za upotrebu i dejstvo jedinica u Crnoj Gori

Naređenje Više komande oružanih snaga Albanije od 22. jula 1941.o nadležnosti i pravima vojnih ratnih sudova

Naredba Više komande oružanih snaga Albanije od 8. avgusta 1941. o predaji oružja od strane ustanika i o merama protiv onih koji to ne učine

Uputstvo Više komande oružanih snaga Albanije od 31. avgusta 1941. potčinjenim jedinicama o držanju trupa prema civilnom stanovništvu Crne Gore

Izveštaj Više komande oružanih snaga Albanije od 30. januara 1943. Vrhovnoj komandi o čišćenju zone jugozapadno od Prištine

Izvod iz izveštaja Više komande oružanih snaga Albanije od 3. januara 1943. Vrhovnoj komandi o napadu partizana na motorizovanu kolonu italijanske vojske kod Crnoljeva na Kosovu

Izveštaj Više komande oružanih snaga Albanije od 15. januara 1943. Vrhovnoj komandi o čišćenju zone Lipljan

Izvod iz izveštaja Više komande oružanih snaga Albanije od 20. marta 1943. Vrhovnoj komandi o čišćenju zone Gorjane - Gostivar - Kičevo

Izveštaj Više komande oružanih snaga Albanije od 17. marta 1943. Vrhovnoj komandi o napadu na auto-kolonu na putu Skadar - Prizren kod s. Sen Mrije

Depeša Više komande oružanih snaga Albanije od 27. marta 1943. Vrhovnoj komandi o atentatu na fašističkog federalnog inspektora u Peći

Izvod iz izveštaja Više komande oružanih snaga Albanije za period od 1. do 15. aprila 1943. Komandi Grupe armija Istok o situaciji u zapadnoj Makedoniji i na Kosovu

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Albanski partizani Albanija u drugom svetskom ratu 18. pešadijska divizija Messina Aprilski rat Dubrovnik Gostivar 14. italijanski armijski korpus Prizren Kičevo Priština Ustanak u Crnoj Gori 1941. Italija u drugom svetskom ratu