🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Vršac u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 11 hronoloških zapisa, 3 dokumenata i 9 fotografija.

Događaji

23. 6. 1941 U Banatu nemačka policija počela da hapsi komuniste i simpatizere KPJ. U Vršcu je uhapšeno 80, u s. Kumanu 48 i u s. Melencima (kod Zrenjanina) 15 ljudi.

4. 9. 1941 U Vršcu, u sukobu sa gestapovcima, poginuo sekretar OK za južni Banat Slavko Munćan Saša, narodni heroj.

0. 7. 1942 U rejonu s. Izbišta (kod Vršca) sekretar PK KPJ za Vojvodinu formirao vršačku ilegalnu grupu [Po drugom izvoru ta je grupa formirana sredinom jula.].

0. 9. 1942 U rejonu s. Izbišta (kod Vršca), pod rukovodstvom političkog sekretara PK KPJ za Vojvodinu Žarka Zrenjanina Uče, održano savetovanje partijsko-političkih aktivista vršačkog, belocrkvanskog i kovinskog sreza. Izabran je nov OK za južni Banat i doneta je odluka da se formira novi Južnobanatski NOP odred (određeni su i članovi Štaba odreda).

5. 11. 1942 U s. Pavlišu (kod Vršca). u borbi protiv nemačke policije i voiske, opkoljeni u jednoj kući, poginuli politički sekretar PK KPJ za Vojvodinu Žarko Zrenjanin Uča, narodni heroj, i sekretar OK KPJ za južni Banat Strahinja Stefanovič Doka.

0. 6. 1943 U Deliblatskoj šumi (kod Kovina) održana partijska konferencija Južnobanatskog NOP odreda, na kojoj je odlučeno da ovaj odred, da bi izbegao uništenje, napusti Veliku peščaru, privremeno podeljen u tri grupe: prva grupa će otići u Rumuniju, drugu u pravcu Vršca (u Vršačke planine) a treća u Srbiju.

19. 7. 1943 U s. Zagajici (kod Vršca) nemački vojnici streljali 10 rodoljuba kao odmazdu zbog pogibije komandira seoske straže, domaćeg izdajnika.

21. 7. 1944 Delovi Južnobanatskog NOP odreda napali mesnu stražu u s. Potpornju (kod Vršca). Poginuli su 1 policajac i 3 saradnika okupatora a zaplenjeni su 1 p. mitraljez, 23 puške i druga oprema. Uništena je opštinska arhiva.

30. 9. 1944 Između s. Mramorka i s. Dolova delovi Pančevačkog NOP odreda razrušili 250 metara pruge Kovin-Vršac i posekli 3 km tt stubova, a na ž. st. Dolovo uništili stanične uređaje i zaplenili 5 vagona ratne opreme.

1. 10. 1944 U s. Uljmi (kod Vršca) delovi Belocrkvanskog NOP odreda zaplenili 15 pušaka i uništili opštinsku arhivu.

2. 10. 1944 Jedinice 59. i 86. gardijske streljačke divizije 10. gardijskog pešadijskog korpusa Crvene armije i jedinice Banatske operativne zone NOVJ oslobodile Vršac.

Fotografije

Povezane odrednice

Vermaht u Jugoslaviji Zrenjanin Glavni štab Srbije Aprilski rat Borbe u Srbiji 1944. Aleksandar Ranković Vrhovni štab NOVJ Josip Broz Tito Rumunija u drugom svetskom ratu Pančevo Kovin Bitka za Srbiju 1. krajiška udarna brigada Borbe u Srbiji 1943. Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Ustanak u Srbiji 1941. Borbe u Srbiji 1942. Crvena armija Nemački zločini u Jugoslaviji Diverzije u oslobodilačkom ratu Gestapo Južnobanatski partizanski odred Folksdojčeri u drugom svetskom ratu Ilegala u ratu Narodni heroji Jugoslavije