🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Zapadnokoruški partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 9 hronoloških zapisa, 10 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

16. 10. 1943 U s. Cerknu (kod Idrije), na osnovu naredbe GŠ NOV i PO za Sloveniju, od dobrovoljaca iz jedinica u Slovenačkom primorju formiran Zapadnokoruški NOP odred. On je istog dana upućen u Korušku.

14. 1. 1944 Jedinice Zapadnokoruškog NOP odreda 9. korpusa NOVJ u žestokoj borbi uništile žand. st. Pliberk (u Pođunskoj dolini, u Austriji) s posadom od 27 žandarma.

25. 2. 1944 Na pruzi Celovec-Jesenice jedinice Zapadnokoruškog NOP odreda uništile ž. st. Podgorje (u Austriji) i zarobile 15 nemačkih vojnika.

24. 4. 1944 Na osnovu naređenja GŠ NOV i PO za Sloveniju, na području Koruške formirana Koruška grupa NOP odreda. U njen sastav su ušli Istočnokoruški i Zapadnokoruški NOP odred.

11. 7. 1944 Posle kraće borbe delovi Zapadnokoruškog NOP odreda 4. operativne zone NOV i PO Slovenije zauzeli nemačko uporište u s. Kočuhi (kod Celoveca, u Austriji), gde su zaplenili 15 pušaka i 1 automat.

20. 7. 1944 Na pl. Obiru (kod Železne Kaple, u Austriji) delovi 1. bataljona Zapadnokoruškog NOP odreda 4. operativne zone NOV i PO Slovenije napali nemačku policijsku jedinicu jačine 49 ljudi i posle kraće borbe naterali je da se, uz gubitke od 32 mrtva i ranjena, povuče u Železnu Kaplu.

28. 7. 1944 Na pl. Obiru (kod Železne Kaple, u Austriji.) sukobio se 1. bataljon Zapadnokoruškog NOP odreda 4. operativne zone NOV i PO Slovenije s nemačkom policijskom kolonom. Posle dvočasovne oštre borbe bataljon se, zbog nadmoćnosti neprijatelja, povukao, nanevši mu gubitke od 60 mrtvih i ranjenih.

1. 9. 1944 Na pl. Jepci (kod Mojstrane) 2. četa 1. bataljona Zapadnokoruškog NOP odreda napala iz zasede jaču nemačku policijsku kolonu. Četi se u toku borbe priključilo 13 Rusa (nemačkih policajaca), koji su aktivno učestvovah u uništavanju ostalih policijskih snaga.

5. 9. 1944 U s. Št. Janžu i s. Podsinjoj Vesi (kod Celovca, u Austriji) 1. bataljon Zapadnokoruškog NOP odreda razoružao nemačku posadu. U oštroj borbi je poginulo 18 a ranjeno 5 nemačkih vojnika. Zaplenjena je veća količina naoružanja.

Dokumenti

Obaveštenje Štaba 9. korpusa NOVJ od 18. juna 1944. Štabu Zapadnokoruškog NOP odreda o upućivanju ljudstva radi podsticanja ustanka u Koruškoj

Naređenje Štaba Zapadnokoruškog NOP odreda od 30. jula 1944. Štabu 1. bataljona o sektoru dejstva i zadacima bataljona

Izveštaj Štaba Zapadnokoruškog NOP odreda od 15. avgusta 1944. Štabu Koruške grupe NOP odreda o formacijskom stanju odreda i sektorima dejstva potčinjenih jedinica

Izveštaj Štaba Zapadnokoruškog NOP odreda od 20. avgusta 1944. Štabu Koruške grupe NOP odreda o stanju, borbama i akcijama potčinjenih jedinica

Naređenje Štaba Koruške grupe NOP odreda od 27. avgusta 1944. Štabu Zapadnokoruškog NOP odreda o merama za što veće aktiviranje jedinica odreda

Izveštaj Štaba Zapadnokoruškog NOP odreda od 1. septembra 1944. Štabu Koruške grupe NOP odreda o stanju i akcijama potčinjenih jedinica

Naređenje Štaba Zapadnokoruškog NOP odreda od 2. septembra 1944. potčinjenim jedinicama o operativnim sektorima i osnovnim zadacima

Izveštaj Štaba Zapadnokoruškog NOP odreda od 5. septembra 1944. Štabu Koruške grupe NOP odreda o stanju na teritoriji i u jedinicama Odreda

Naređenje Štaba Koruške grupe NOP odreda od 7. septembra 1944. Štabu Zapadnokoruškog NOP odreda za prodiranje u rejone industrijskih centara, energično rušenje komunikacija i povećavanje jedinica severno od Drave

Izveštaj Štaba Zapadnokoruškog NOP odreda od 16. septembra 1944. Štabu Koruške grupe NOP odreda o situaciji i akcijama potčinjenih jedinica u prvoj polovini septembra

Fotografije

Povezane odrednice

9. slovenski korpus NOVJ Borbe u Sloveniji 1944. Jesenice Borbe u Sloveniji 1943. Zasede u oslobodilačkom ratu Cerkno Koruški partizanski odred Diverzije u oslobodilačkom ratu