🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Zasede u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 455 hronoloških zapisa, 50 dokumenata i 12 fotografija.

Događaji

0. 7. 1941 U s. Cecunama (kod Andrijevice) održan sastanak MK KPJ za Andrijevicu, na kome je usvojena direktiva CK KPJ i odluka PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak o oružanoj borbi protiv okupatora, pa je odlučeno: da se od pripremnih udarnih grupa obrazuju gerilski odredi za borbu protiv okupatora; da se napadnu i rasture sve karabinijerske i žand. stanice u srezu; da se ruše mostovi i putevi i organizuju zasede duž komunikacija.

14. 7. 1941 Kod Vrlostupa (na putu Mojkovac-Kolašin) grupa ustanika napala iz zasede dva italijanska kamiona. Neprijatelju naneti gubici.

16. 7. 1941 Kod naselja Stologlava (blizu Spuža) gerilci iz zasede napali kolonu od 3 kamiona sa 7 italijanskih vojnika i posle kraće borbe vojnike zarobili, njihovo oružje zaplenili a kamione uništili.

18. 7. 1941 U rejonu s. Brajića (na komunikaciji Budva-Cetinje), gerilski odredi iz šireg rejona Brajića iz zasede napali motorizovanu kolonu (jačine 20 kamiona, 6 tenkova, 7 motocikla i 1 putnički automobil) i posle višečasovne borbe naneli joj gubitke - po sopstvenom priznanju - od 220 izbačenih iz stroja vojnika i oficira. Zaplenili 2 mitraljeza, 3 p. mitraljeza, veći broj pušaka, 15 kamiona, 7 motocikla i uništili 1 tenk. Gerilci su imali 2 mrtva i 7 ranjenih.

25. 7. 1941 Na putu Užice (sada: Titovo Užice) - Valjevo delovi Valjevskog NOP odreda iz zasede napali 2 nemačka policajca - 1 ubili i 1 zarobili.

26. 7. 1941 Iz zasede kod s. Milićevaca (blizu Čačka), delovi Čačanskog NOP odreda napali kamion sa nemačkim vojnicima, ubili 8 vojnika i zaplenili 1 p. mitraljez i 9 pušaka.

5. 8. 1941 Iz zasede na Krnovu polju u rejonu Meki dolovi (kod Šavnika) četa Jezerskog bataljona i manji delovi Drobnjačkog i Uskočkog bataljona napali italijansku kolonu divizije -Kačatori dele Alpi- (oko 100 kamiona i 15 tenkova), koja je od Nikšića nadirala prema Šavniku. Borba se produžila i sledećeg dana. Pretrpevši osetne gubitke, neprijatelj je spalio sela Kruševice i Mokro. Poginulo 6 boraca a 3 civila ranjena.

7. 8. 1941 Na putu Beograd-Lazarevac delovi Kosmajskog NOP odreda iz zasede uništili jedan nemački automobil sa posadom.

12. 8. 1941 Iz zasede na Muzuljama (zaselak s. Papraća) grupa birčanskih partizana, pod rukovodstvom komandanta Štaba NOP odreda za tuzlansku oblast, uništila 4. četu 8. domobranskog puka.

12. 8. 1941 Na putu Ključ-Sitnica, iz zasede Manjački NOP odred uništio domobransku patrolu od 25 vojnika.

13. 8. 1941 Iz zasede na ulazu u s. V. Palančište, delovi 2 (Kozarske) partizanske čete za Bos. krajinu razbili jednu kombinovanu nemačko-ustašku kolonu jačine čete i naterali je na povlačenje u Prijedor.

13. 8. 1941 Kod s. Čumića (na putu Topola-Kragujevac) delovi 1. šumadijskog NOP odreda sačekali u zasedi kamion sa 6 nemačkih vojnika. Poginula 2 a ranjena 3 nemačka vojnika i uništen kamion.

14. 8. 1941 Kod s. Skele (blizu Obrenovca) delovi Kosmajskog NOP odreda iz zasede zapalili nemački putnički automobil i ubili 1 oficira i 3 podoficira.

16. 8. 1941 Kod s. Banje (blizu Topole) delovi 1. šumadijskog NOP odreda iz zasede uništili nemački luksuzni automobil i ubili 1 oficira i 3 nemačka vojnika. Za odmazdu u s. Banji nemački vojnici streljali 11 ljudi i spalili izvestan broj kuća.

19. 8. 1941 Na putu Kragujevac-Kraljevo desetina iz Kragujevačkog NOP odreda sačekala u zasedi kamion sa nemačkim vojnicima i ovima nanela gubitke.

20. 8. 1941 Na putu Topola-Natalinci delovi 1. šumadijskog NOP odreda iz zasede uništili nemački automobil i zarobili dva nemačka vojnika.

23. 8. 1941 U s. Grabovcu (kod Obrenovca) delovi Posavskog NOP odreda iz zasede otvorili vatru na nemačko vozilo i ubili 2 a ranili 4 nemačka vojnika.

27. 8. 1941 Iz zasede na putu Bravsko - Bos. Petrovac delovi 1. bataljona Drvarske brigade razbili jedan polubataljon 10. domobranskog puka.

31. 8. 1941 Kod Loznice delovi Podrinskog NOP odreda iz zasede uništili nemački putnički automobil i ubili 3 nemačka vojnika.

0. 9. 1941 Kod Viroštaka (na putu Požega-Arilje) Požeška četa Užičkog NOP odreda iz zasede napala nemačku motorizovanu kolonu i ubila 17 i ranila više nemačkih vojnika.

2. 9. 1941 Kod s. Neresnice (blizu Kučeva) delovi Požarevačkog NOP odreda iz zasede uništili nemački kamion i zaplenili 225 bombi i 1 pušku.

4. 9. 1941 Na drumu Požarevac-Svilajnac delovi 2. šumadijskog NOP odreda iz zasede napali nemačke vojnike u dva kamiona i dva automobila i ubili 36 vojnika.

6. 9. 1941 Na putu Črnomelj - s. Griblje Belokranjska partizanska četa napala iz zasede grupu graničara i finansa i nanela joj gubitke od 2 mrtva i 3 ranjena.

8. 9. 1941 Na putu Jagodina (sada: Svetozarevo) - Bagrdan delovi Pomoravskog NOP odreda iz zasede uništili kamion i ubili 28 nemačkih vojnika. Istoga dana na putu Kragujevac-Jagodina zarobili 7 nemačkih vojnika, zapalili 3 kamiona, zaplenili sanitetski automobil i veću količinu hrane i presekli tt stubove u dužini od 6 km.

8. 9. 1941 Oko 14 časova nepoznati ljudi, naoružani puškama, puškomitraljezima i bombama napali su iz zasede na državnom putu Jagodina - Kragujevac, na području opštine dragocvetske u neposrednoj blizini sela Kovačevca, nemački vojni transport, koji je dolazio iz Kragujevca. Transport se sastojao iz tri teretna motorna vozila i jednih osobnih kola. Napadači su pripucali na transport. Bilo je mrtvih i ranjenih meću nemačkim vojnicima. Sedam nemačkih vojnika napadači su zarobili i odveli u šumu. Ovom prilikom napadači su pretovarili životne namirnice iz nemačkih transportnih kola na svoja kola i oterali u pravcu planine Juhor a automobile spalili na putu.

17. 9. 1941 U s. Prisjeci (kod Vojnića) NOP odredi Zbjeg i Močila iz zasede napali žandarme u kamionu i naneli im gubitke.

25. 9. 1941 Na Poganim međama, između sela Lutova i Peleva Brijega na komunikaciji Titograd-Kolašin, grupa od 16 gerilaca iz Piperskog bataljona -Jole Piletić- napala iz zasede italijansku autokolonu od 35 kamiona i nanela joj gubitke od 8 mrtvih i oko 20 ranjenih vojnika i oficira.

25. 9. 1941 Kod Azanje (blizu Smedereva) 2. šumadijski NOP odred napao iz zasede nemačku kolonu jačine oko 400 ljudi i naneo joj gubitke od 80 mrtvih i ranjenih. Gubici Odreda 2 mrtva i 3 ranjena borca [Po drugom izvoru događaj se desio 28. septembra.].

29. 9. 1941 Delovi Romanijskog partizanskog bataljona u zasedi kod s. Sjetline (blizu Rogatice) posle kraće borbe zarobili glavninu čete domobrana koja se iz Stambulčića probijala u Praču.

2. 10. 1941 Kod s. Vlakče (na drumu Kragujevac-Topola) delovi 1. šumadijskog NOP odreda iz zasede uništili nemačku kolonu od 3 kamiona i 2 automobila; poginula su i ranjena 32 nemačka vojnika.

3. 10. 1941 Iz zasede na brdu Čavki (kod Kulen-Vakufa) jurišni NOP odred -Čapajev- (iz Like) ubio komandanta domobranskog 11. pešedijskog puka i još četiri oficira.

4. 10. 1941 Kod s. Kravljeg Dola (blizu Požarevca) delovi Požarevačkog NOP odreda napali iz zasede Ljotićev 5. dobrovoljački odred, naneli mu gubitke i prisilili ga na povlačenje ka Požarevcu.

5. 10. 1941 Na putu Majilovac-Đurakovo (kod Požarevca) delovi Požarevačkog NOP odreda iz zasede zaplenili kamion i zarobili dva nemačka vojnika.

18. 10. 1941 Kod Jelina duba (na komunikaciji Titograd-Kolašin) jedinice Zetskog NOP odreda jačine oko 300 boraca iz zasede napale i uništile italijansku auto-kolonu od 43 kamiona, i tom prilikom ubile i ranile oko 150 vojnika, a zarobile 64. Partizani su imali jednog mrtvog i jednog ranjenog.

20. 10. 1941 Na putu Kuplensko-Miholjsko (kod Vojnića) NOP odredi Trupinjski i Šlivnjak napali iz zasede tri italijanska kamiona sa vojnicima. Posle toga su snage konjičkog puka -Alesandrija- izvršile napad iz Vojnića i popalile s. Kuplensko.

9. 11. 1941 U rejonu ž. st. Stube (kod Nikšića) delovi Kočansko-miločanskog bataljona Nikšićkog NOP odreda napali iz zasede izviđačku grupu od 60 italijanskih vojnika i 13 zelenaša. Poginula su i ranjena 33 a zarobljena 2 neprijateljska vojnika, dok su partizani imali 2 ranjena. Zaplenjeno: 2 p. mitraljeza i nekoliko pušaka s municijom.

10. 11. 1941 Na Jasenu (u blizini Vilusa) partizanska zaseda puščanom vatrom oborila transportni neprijateljski avion. Posada od dva člana poginula.

18. 11. 1941 U rejonu s. Maje (kod Gline) jedinice 6. partizanskog bataljona Komande NOP odreda Korduna i Banije napale iz zased- kolonu od oko 100 ustaša i nanele joj gubitke od 15 mrtvih i 25 ranjenih.

23. 11. 1941 Iz zasede pod Malovanom (na putu Šujica-Kupres) Livanjski NOP odred i manji delovi 3. krajiškog NOP odreda razbili italijansku kolonu od 11 vozila. Uništen 1 tenk i 3 kamiona; zarobljeno 13 i ubijeno 8 vojnika, a zaplenjeno 40 pušaka, 3 p. mitraljeza i 5 sanduka municije.

26. 11. 1941 Lastvanska četa Trebinjskog bataljona Hercegovačkog NOP odreda [U toku borbe je pristigla i jedna četa Grahovskog bataljona Nikšićkog NOP odreda.], iz zasede kod Klobuka (na putu Trebinje-Nikšić), razbila motorizovanu kolonu (4 tenka, 16 kamiona i oko 40 motocikla) italijanske divizije -Marke- i zaplenila 22 motocikla, 4 p. mitraljeza, 10 pušaka itd.

0. 12. 1941 Na Kršu iznad Vukovačkog mlina (kod Slav. Požege) partizani iz zasede napaii ustašku kolonu, ubili 14 i zarobili 3 ustaše.

2. 12. 1941 Partizanski vod iz Dabra (kod Otočca) ubio iz zasede 2 italiianska oficira. Za odmazdu, jake italijanske snage napale Dabar i u okolnim selima popalile oko 60 kuća, ubile 11 ljudi i pohapsile veći broj meštana.

3. 12. 1941 U Lipoglavu (klanac između pl. Grkovca i pl. Dragalja, na putu Risan-Grahovo) delovi Orjenskog i Grahovskog bataljona iz zasede napali 17 italijanskih vojnika. U borbi je poginulo 7 a zarobljeno 10 italijanskih vojnika. Zaplenjeno: jedan mitraljez, oko 10 pušaka, 5 pištolja i veća količina municije.

3. 12. 1941 U rejonu Žute grede (na putu Danilovgrad-Nikšić) delovi Petrušinsko-pavkovićkog i Vražegrmskog bataljona iz zasede napali dva neprijateljska kamiona i posle kraće borbe zarobili 13 italijanskih vojnika a zaplenili oba kamiona. Partizani nisu imali gubitaka.

8. 12. 1941 Kod Kupresa Livanjski NOP odred i delovi 2. bataljona 3. krajiškog NOP odreda napali iz zasede ojačanu italijansku mitraljesku četu na kamionima. Uništena 2 kamiona; zaplenjeno 5 mitraljeza, 6 sanduka municije i 10 pušaka; zarobljeno 13 i ubijeno 8 neprijateljskih vojnika.

9. 12. 1941 VŠ NOP odreda Jugoslavije naredio Operativnom štabu Crnogorskog NOP odreda za operacije u Sandžaku: deo snaga ostaviti kod Pljevalja da ruši komunikacije, drži zasede i štiti narod od neprijatelja, a sa ostalim bataljonima, pošto budu očišćeni od kolebljivaca i onih koji neće da se bore u Sandžaku, preći Lim i krenuti u pravcu s. Hisardžika.

9. 12. 1941 GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku naredio Štabu Nikšićkog NOP odreda da rušenjem puteva onemogući kretanje neprijateljskih kamiona u pravcu Šavnika i Nikšića; da drži zasede i straže od Nikšića ka Grahovu i ka Podgorici (sada: Titograd); da hitno prebaci sanitetsko ljudstvo i materija], kao i hranu, u bolnicu na Žabljaku.

12. 12. 1941 Na putu Ogulin-Drežnica delovi 1. bataljona -Marko Trbović- napadom iz zasede razbili -ogulinske dobrovoljce- [Verovatno se odnosi na četnike, koji su se tada pojavili u tom kraju.]. Poginulo 9 vojnika i ranjeno 30 vojnika i 1 oficir.

18. 12. 1941 Na Radovan ždrijelu (na putu Dubrovnik-Trebinje) tri čete bataljona -Neđo Čabrinović- Hercegovačkog NOP odreda razbile iz zasede jedan motorizovani polubataljon italijanske divizije -Marke-. Uništena 2 tenka i 8 kamiona a zaplenjeno 9 p. mitraljeza i oko 100 pušaka.

20. 12. 1941 U s. Komogovini (kod Kostajnice) partizani iz zasede napali žandarme i naneli im gubitke.

1. 1. 1942 Iz zasede kod Pogledala (blizu Korenice) delovi bataljona -Marko Orešković- Grupe NOP odreda za Liku napali na oko 250 italijanskih vojnika, zarobivši ih 125 i zaplenivši 7 mitraljeza, 8 p. mitraljeza, 80 pušaka i 50 ručnih bombi.

4. 1. 1942 U blizini Vladičinog Hana, od bugarske zasede ubijen kandidat za člana CK KPJ Jordan Nikolov Orce, narodni heroj, koji je, po direktivi CK KPJ, upućen za Makedoniju da radi na organizovanju ustanka.

5. 1. 1942 Jači delovi Orjenskog bataljona Nikšićkog NOP odreda iz zasede napali oko 250 italijanskih vojnika koji su se, uz podršku artiljerijske vatre sa brodova i iz rejona s. Kamenog (kod Herceg-Novog), kretali u pravcu s. Mokrina. Posle šestočasovne borbe neprijatelj je bio primoran da se povuče uz gubitke od 18 mrtvih i ranjenih. Pri povlačenju on je zapalio 11 kuća.

6. 1. 1942 Kod Klenka (na komunikaciji Trebinje-Bileća), iz zasede, Lastvanska četa bataljona -Luka Vukalović- Hercegovačkog NOP odreda, bez vlastitih gubitaka, uništila snabdevačku auto-kolonu (7 vozila) i ojačanu četu italijanske divizije -Marke- koja je tu kolonu pratila.

6. 1. 1942 Kod Pločanskog klanca (između Gospića i Udbine) delovi 1. ličkog NOP odreda -Velebit- napali iz zasede italijansku motorizovanu kolonu: zarobili 40 vojnika, zaplenili 40 pušaka, 4. p. mitraljeza, 24 pištolja, 30 bombi i oko 3000 metaka i uništili 6 kamiona.

21. 1. 1942 Kod s. Ilovače (blizu Goražda) ustaše iz zasede ubile komandanta Pračanskog bataljona Romanijskog NOP odreda Milana Simovića, narodnog heroja.

24. 1. 1942 Kod Popovog mosta (na putu Zrin-Divuša, blizu Kostajnice), 2. bataljon Banijskog NOP odreda iz zasede napao ustaše i naneo im gubitke. U borbi je poginuo i komandant 2. bataljona Miloš Čavić, narodni heroj.

3. 2. 1942 Između s. Ledenice i s. Batera (kod Novog) delovi 1. bataljona -Marko Trbović- Primorsko-goranskog NOP odreda napali iz zasede žandarme: ubili 2 i zarobili 4 žandarma; zaplenili 6 pušaka i drugu opremu.

10. 2. 1942 U s. V. Šušnjari (kod Gline) 1. četa 1. bataljona Banijskog NOP odreda napala domobrane iz zasede i nanela im gubitke od 5 mrtvih i 1 ranjenog vojnika i zaplenila 9 pušaka.

16. 2. 1942 U Loparama, u prisustvu 70 delegata sa oslobođene teritorije severnog dola istočne Bosne i iz okupiranih gradova [Delegati iz Brčkog su naišli na neprijateljsku zasedu i pohvatani, a sekretar MK je poginuo.], održana okružna konferencija SKOJ-a za Majevicu. Rešeno je da se pristupi organizaciji NOSOBiH i raskrinkavanju četnika kao kvislinga i da se, pored SK SKOJ-a za Tuzlu i Bijeljinu, formira SK SKOJ-a za Brčko.

22. 2. 1942 Na putu Slunj-Primišlje delovi Grupe kordunaških NOP odreda iz zasede napali italijansku kolonu, zarobili 50 italijanskih vojnika i zaplenili 70 pušaka, 2 p. mitraljeza i 2 mitraljeza.

26. 2. 1942 U s. Adaševcima (kod Šida) ustaše opkolile grupu mesnih partizana iz Šida i s. Adaševaca. Međutim, partizani su se probili, a zatim, u zasedi, dočekali i razbili neprijateljsku ustašku poternu patrolu.

8. 3. 1942 Kod s. Vitunja (blizu Ogulina), iz zasede, delovi 1. partizanskog bataljona -Marko Trbović- Primorsko-goranskog NOP odreda napali italijansku kolonu i naneli joj gubitke od 35 mrtvih i ranjenih. Za odmazdu, italijanski vojnici su opljačkali s. Vitunj i zapalili 32 kuće.

9. 3. 1942 Grupa boraca Podunavskog NOP odreda prodrla u s. Neradin (kod Iriga), ubila ustašu i policajca i spalila opštinsku arhivu; zatim, u zasedi, dočekala pojačanje upućeno iz Iriga automobilom, ubila kapetana i 3 ustaše i zaplenila 4 puške, pištolj i nekoliko bombi, a automobil zapalila.

11. 3. 1942 Kod s. Ugljana (blizu Sinja), iz zasede, borci Kamešničke partizanske čete napali italijanske vojnike i naneli im gubitke od 4 mrtva i 9 ranjenih vojnika i oficira.

13. 3. 1942 Kod Višnje Gore kolona italijanskih automobila, koja je pratila šefa italijanske vojne misije na putovanju iz Zagreba za Rim, upala u zasedu 3. čete 2. štajerskog partizanskog bataljona. Ubijena su dva italijanska oficira.

13. 3. 1942 Grupa od 25 boraca Topličkog NOP odreda sačekala u zasedi kod s. M. Plane (blizu Prokuplja) nedićevski kamion s municijom. Pratnja kamiona delimično je izginula, a ostatak je pobegao za Prokuplje. Zaplenjeno 20 sanduka municije, a kamion je zapaljen. Istog dana ta grupa u zasedi ubila je 1 oficira i 1 podoficira i 4 Nedićeva vojnika ranila koji su autobusom išli iz Kuršumlije za Prokuplje.

15. 3. 1942 Na putu između Mrkoplja i Lokava delovi 2. bataljona -Matija Gubec- Primorsko-goranskog NOP odreda napali su iz zasede karabinijere i domobrane, naneli im gubitke od 11 mrtvih i zaplenili 14 pušaka, 66 bombi i oko 1000 metaka.

15. 3. 1942 Kod s. Pirkovca (blizu Svrljiga) Svrljiški (Nišavski) i Ozrenski NOP odred iz zasede napali četnički odred Koste Pećanca iz Svrljiga i u dvočasovnoj borbi ubili 30 četnika, dok su ostali pobegli. Naši gubici: 1 mrtav i 3 ranjena.

17. 3. 1942 Kod s. Stubice (blizu Nikšića) 2. četa Pješivačkog partizanskog bataljona iz zasede napala vod od 54 italijanska vojnika i nanela mu gubitke od oko 25 mrtvih i oko 10 ranjenih, a zaplenila 1 mitraljez, 1 p. mitraljez, 11 pušaka, i drugu opremu. Partizani nisu imali gubitaka.

19. 3. 1942 Kod s. Tulara (blizu Lebana) jedna četa Kukavičkog NOP odreda naišla na zasedu četnika Koste Pećanca i skoro potpuno izginula: od 63 borca spasio se samo 16. Četnici su ranjene i zarobljene partizane pobili, a neke predali Nemcima.

31. 3. 1942 Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito uputio Operativnom štabu proleterske udarne grupe brigada uputstvo o načinu postavljanja zaseda i naređenje za organizaciono učvršćenje područnih jedinica i izvođenje energičnih akcija radi zaplene municije.

2. 4. 1942 Između sela Bobara i Caprginaca (kod Pakraca) 1. bataljon 1. slavonskog NOP odreda napao iz zasede 3. ustaški bataljon iz Nove Gradiške i ubio 6 a ranio 9 ustaša. Naše jedinice su imale 4 ranjena i 7 mrtvih boraca, među kojima je bio i politički komesar toga bataljona Marko Kljajić, narodni heroj.

7. 4. 1942 Na putu Sinj-Vrlika, iz zasede, grupa partizana sa pl. Dinare napala motorizovanu italijansku kolonu i nanela joj velike gubitke.

14. 4. 1942 Između Brinja i s. Prokika 1. bataljon Primorsko-goranskog NOP odreda napao iz zasede italijansku kolonu i ubio 20 a ranio 24 vojnika.

19. 4. 1942 Na Majoru (kod Čabra) 3. četa 3. partizanskog bataljona -Ljubo Šercer- iz zasede napala automobilsku kolonu i uništila 4 kamiona u kojima je poginulo 25 a ranjeno 28 karabinijera.

22. 4. 1942 Iz zasede kod s. Rijeke (blizu Vojnića) 2. četa 1. bataljona 1. kordunaškog NOP odreda ubila 6 i zarobila 18 domobrana i zaplenila 18 pušaka i 1 p. mitraljez.

25. 4. 1942 Kod s. Slivlja (na komunikaciji Nevesinje-Gacko) 1. hercegovački udarni bataljon Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu, u zasedi, razbio prethodnicu 260. puka italijanske divizije -Murđe-, te zarobio 57. ranio 42 i ubio 18 italijanskih vojnika, a zaplenio 2 mitraljeza, 5 p. mitraljeza, GO pušaka i 60 tovara razne vojne opreme.

25. 4. 1942 Iz zasede kod Biljega (na putu Vojnič-Vrginmost) Proleterska četa 1. kordunaškog NOP odreda uništila kamion sa ustašama.

26. 4. 1942 Između ž. st. Rudice i Blatna (na pruzi Bihać - Bos. Novi) delovi 1. bataljona Banijskog NOP odreda napali iz zasede domobransku kolonu. Posle kraće borbe poginulo je 11 neprijateljskih vojnika, 3 su ranjena i 11 je zarobljeno. Zaplenjene su 24 puške, 1 p. mitraljez i 1700 metaka.

27. 4. 1942 Na putu Kostajnica-Petrinja, kod brda Brjebrovne, delovi 3, bataljona Banijskog NOP odreda napali iz zasede 2 kamiona sa domobranima. Zarobljeno je 15 domobrana, zaplenjeni su 2 p. mitraljeza, 14 pušaka i oko 3.000 metaka, a kamioni su spaljeni.

29. 4. 1942 Na Jovanovići (kod Voćina) delovi 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda napali iz zasede i razbili dve ćete ustaša, nanevši im velike gubitke.

1. 5. 1942 Kod s. Bunareva (na putu Mrkonjić-Grad - Banja Luka) delovi četničkog puka -Manjača- iz zasede ubili grupu od 8 partijskih i političkih radnika, među kojima i sekretara OK KPJ za Banju Luku Kasima Hadžića i sekretara OK SKOJ-a za Banju Luku Draga Langa, narodne heroje.

5. 5. 1942 Kod planinarskog doma na Psunju delovi 1. bataljona 1. slavonskog NOP odreda napali iz zasede ustašku kolonu i naneli joj gubitke od 13 mrtvih i više ranjenih, te zaplenili 10 pušaka, 1 p. mitraljez i 250 metaka.

6. 5. 1942 Kod s. Bočine (blizu Metkovića) Biokovska partizanska četa iz zasede napala italijansku kolonu. Neprijatelj je imao 3 mrtva, više od 10 ranjenih i 19 zarobljenih vojnika i oficira. Zaplenjeno je: 1 kamion, 21 puška, 50 bombi i drugi ratni materijal.

7. 5. 1942 U tesnacu Pekel (kod Kočevja) 3. četa 2. bataljona Notranjskog NOP odreda, u zasedi, sačekala italijansku kolonu od 35 kamiona, 3 tenka i 40 motocikla i primorala je da se vrati. Za odmazdu, italijanski vojnici spalili 4 sela.

8. 5. 1942 Između Delnica i Lokava delovi 2. bataljona Primorsko-goranskog NOP odreda iz zasede napali italijansku motorizovanu kolonu i naneli joj gubitke od oko 30 mrtvih.

11. 5. 1942 Kod Šegestina (blizu Kostajnice) delovi 2. bataljona Banijskog NOP odreda iz zasede napali ustaško-domobransku kolonu i naneli joj gubitke od 4 mrtva, 4 ranjena i 10 zarobljenih, a zaplenili 3 p. mitraljeza, 16 pušaka i 10 sanduka municije.

20. 5. 1942 Kod s. Rašice (blizu V. Lašča) 2. četa 5. bataljona Notranjskog NOP odreda napala iz zasede i naterala u bekstvo jači odred italijanskih vojnika. I jedna i druga strana pretrpele su znatne gubitke.

23. 5. 1942 Na putevima Krnjak-Tušilović i Vojnić-Tušilović 1. i 2. bataljon 2. kordunaškog NOP odreda napali iz zasede domobrane i žandarme. Oko 30 domobrana i žandarma je poginulo a 5 ih je zarobljeno. Zaplenjeno je 14 pušaka. Za odmazdu, neprijatelj je popalio sela: Živković Kosu, Vukoviće, Brezovu Glavu, D. Budački, Mlakovac i Pavković Selo.

25. 5. 1942 GŠ NOP i DO za Crnu Goru i Boku naredio Štabu Nikšićkog NOP odreda da izvodi raznovrsnija borbena dejstva protiv okupatora i domaćih izdajnika; da preduzmr dublje izviđanje u cilju prikupljanja podataka o neprijatelju: da organizuje zasede i prepade i da izvesne jedinice ubacuje u pozadinu neprijatelja sa određenim zadacima; da čvršće i umešnije komandu je jedinicama.

27. 5. 1942 Između Ogulina i Oštarija delovi i. bataljona Primorsko-goranskog NOP odreda iz zasede napali italijansku kolonu, naneli joj gubitke od 4 mrtva i 4 zarobljena vojnika i zaplenili 6 pušaka, 1 p. mitraljez, 28 bombi, 1 pištolj i 1000 metaka.

6. 6. 1942 Na putu Brinje-Senj, iz zasede, delovi 1. Primorsko-goranskog NOP odreda napali italijansku kolonu od 4 kamiona. Poginulo je 15 a ranjeno 30 neprijateljskih vojnika; uništena su 2 kamiona. Gubici 1. odreda: 4 mrtva i 3 ranjena.

7. 6. 1942 Kod s. Grobnika (blizu Sušaka) delovi 2. primorsko-goranskog NOP odreda napali italijansku zasedu, ali posle osmočasovne borbe bili prisiljeni da se povuku u pravcu Jelenja. U toku borbe neprijatelj je imao 32 mrtva i ranjena vojnika, a naše jedinice 1 ranjenog.

10. 6. 1942 Između s. Prijeboja i s. Ličkog Petrovog Sela (kod Titove Korenice) partizanski bataljon -Ognjen Prica- napao iz zasede kolonu jačine oko 120 ustaša. U borbi je poginulo 40 ustaša, dok partizani nisu imali gubitaka.

12. 6. 1942 Kod Delnica delovi 2. primorsko-goranskog NOP odreda napali iz zasede italijansku kolonu i naneli joj gubitke od 5 mrtvih i 17 ranjenih vojnika i oficira.

12. 6. 1942 Između s. Tijesna i s. Vodica (kod Šibenika) partizanska grupa iz s. Vodica napala iz zasede karabinijere, finanse i italijanske vojnike. Ona je zaplenila 1 p. mitraljez, 9 pušaka, 25 bombi i 700 metaka. Italijanski vojnici su posle te akcije zapalili nekoliko kuća u s. Vodicama i s. Maloj Čistoj.

12. 6. 1942 OK KPJ za Srem uputio PK KPJ za Srbiju pismo u kome se, pored ostalog, navodi da neprijateljske vlasti u Sremu pooštravaju mere u pogledu čuvanja objekata, patroliranja i postavljanja zaseda, a nemačka vojna komanda preti odmazdama nad stanovništvom.

13. 6. 1942 Na Debelom brdu (na putu Niš-Prokuplje) delovi Jastrebačkog NOP odreda, u zasedi sačekali bugarski putnički automobil, šofera zarobili a automobil zapalili.

16. 6. 1942 Između s. Zlobina i s. Brda (kod Kraljevice) delovi 2. primorsko-goranskog NOP odreda napali iz zasede italijansku kolonu i u kratkoj, ali žestokoj borbi naneli joj gubitke od 10 mrtvih i 20 ranjenih vojnika.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

Naređenje Štaba Prvog bataljona Sloboda komandiru Četvrtog gerilskog odreda za postavljanje zasjeda na putu Bihać-Petrovac

Naredjenje komande italijanskog Jedanaestog armiskog korpusa komandama divizija Granatieri di Sardegna i Isonzo od 6 avgusta 1941 god. o postavljanju noćnih zaseda u cilju sprečavanja diverzija na željezniškim linijama

Uputstvo komandanta 14. armijskog korpusa od 20. avgusta 1941. potčinjenim komandama o obezbeđenju auto-kolone od zaseda ustanika

Naređenje Štaba Prvog bataljona Sloboda od 21 avgusta 1941 god. Komandi Četvrtog gerilskog odreda za postavljanje zasjeda na komunikacijama i uspostavljanje veze sa ličkim odredima

Naređenje Štaba Prvog bataljona Sloboda od 29 avgusta 1941 god. Komandiru Petog gerilskog odreda za postavljanje zasjeda i rušenje vodovoda kod Smoljane

Naređenje Štaba Prvog bataljona Sloboda od septembra 1941 god. Četvrtom gerilskom odredu za osiguranje položaja i postavljanje zasjede kod Osječenice

Naređenje Štaba Prvog bataljona Sloboda od 1 septembra 1941 god. komandiru Trećeg gerilskog odreda za postavljanje zasjeda na željezničkoj pruzi i cesti kod Donjeg Bravska

Izvještaj od 19 rujna 1941 god. Štabu gerilskih odreda za kotar Korenlcu i okolinu o stanju zasjeda na položajima na Plješevici

Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 15 marta 1942 god. Operativnom štabu Proleterske udarne grupe za prihvat jednog dela Valjevskog partizanskog odreda koji se probijao ka Istočnoj Bosni, stvaranje dobrovoljačkih odreda i postavljanje zaseda na komunikacijama

Naređenje štaba Prvog bataljona Petar Škundrić Prvog krajiškog NOP odreda od 20 marta 1942 god. komandama Treće i Cetvrte čete za postavljanje zasjeda i onemogućavanje pokreta neprijatelja od Ključa prema Prijedoru

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 27 marta 1942 god. štabu Romaniskog NOP odreda za izviđanje neprijatelja, postavljanje zaseda na putu Mokro - Podromanija i stvaranje udarnih jedinica

Uputstvo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 31 marta 1942 god. Operativnom štabu Proleterske udarne grupe o načinu postavljanja zaseda i naređenje za organizaciono učvršćenje meštanskih jedinica i izvođenje energičnih akcija radi zaplene municije

Izvještaj štaba Treće čete Drugog bataljona Petog krajiškog NOP odreda od 23 aprila 1942 god. štabu odreda o postavljanju zasjeda na željezničkoj pruzi Hrnjadi-Trubar

Naređenje Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 3. lipnja 1942. Štabu bataljona »Bude Borjan« za postavljanje zasjede na cesti Kolašac — Biovičino Selo

Naređenje Štaba 5. crnogorske NOU brigade od 25. juna 1942. Štabu 3. bataljona za postavljanje zasjeda u Suhoj Gori p Prijevoru

Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 8. rujna 1942. Štabu 3. NOP odreda da zatvori pravac prema Aržanu i da vrši prepade i zasjede na komunikacije

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 11 septembra 1942 god. Štabu Kupreškog bataljona Trećeg krajiškog NOP odreda da vrši demonstrativne napade na Kupres i postavi zasede na komunikaciji Kupres - Bugojno

Izvještaj štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 28 septembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Kraiinu o napadu na neprijatelja iz zasjede u Kljevcima i Hrastovu

Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15 decembra 1942 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa za nastavljanje blokade i pojačanje zaseda na presečenim komunikacijama oko Sanskog Mosta

Zapovijest štaba Trinaeste proleterske NOU brigade od 2 veljače 1943 god. za raspored jedinica i postavljanje zasjeda neprijatelju

Izvještaj štaba Druge NOU brigade od 9 veljače 1943 god. štabu Šeste divizije NOV i PO Hrvatske o pokretima neprijatelja i postavljanju zasjede na Ljubovu

Zapovijest Štaba Druge NOU brigade osme divizije od 25 srpnja 1943 god. podređenim jedinicama da postave zasjedu i unište neprijateljsku bojnu kod Krstinje

Zapovijest Štaba Žumberačko-pokupskog NOP odreda od 3 kolovoza 1943 god. Prvom bataljonu da postavi zasjedu na cesti Gornja Vas - Samobor

Zapovijest Operativnog štaba Trinaeste proleterske NOU brigade i Turopoljsko-posavskog NOP odreda od 29 kolovoza 1943 god. podređenim jedinicama da postave zasjedu kod Kravarskog

Zapovijest Štaba Unske operativne grupe NOV i PO Hrvatske od 4 rujna 1943 god. podređenim jedinicama da postave zasjedu neprijatelju na cesti Kostajnica - Divuša

Zapovijest Operativnog Štaba Druge NO brigade Druge operativne zone i Kalničkog NOP odreda od 9 rujna 1943 god. podređenim jedinicama da ruše komunikaciju Koprivnica - Križevci i postave zasjedu neprijatelju

Naređenje Štaba Druge operativne zone od 28 rujna 1943 god. Štabu Kalničkog NOP odreda da postavi zasjedu prema Ludbregu i Rasinji

Naređenje Štaba Druge operativne zone od 23 studenog 1943 god. NOU brigadi Braće Radića i Kalničkom NOP odredu da ruše komunikacije i postavljaju zasjede na pravcima Varaždin - Zagreb i Varaždin - Koprivnica

Izveštaj komandanta Prve makedonsko-kosovske udarne brngade od 15. novembra 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o prepadu na Kičevo i držanju zasede kod Podvisa

Naređenje štaba Durmitorskog NOP odreda od 26 decembra 1943 god. Komandn mjesta Pivski Manastir za upućivanje određenog broja boraca i za stalno postavljanje zasjeda četničkim grupama

Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije Šestog korpusa NOV Jugoslavije od 16 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama da postave neprijatelju zasjede između sela Vranovci i Trnjani i na komunikaciji Beograd-Zagreb

Pismo Štaba Turopoljsko-posavskoga NOP odreda Okružnome komitetu KPH Pokuplje o mjerama koje se poduzimaju za sprečavanje pljačke i prodiranje neprijatelja te o teškoćama u postavljanju zasjeda .

Izvještaj Štaba Desete NO brigade od 4. veljače 1944. Štabu Dvadesete divizije o napadu na G. Tijaricu i o zasjedi kod Vagnja

Izvještaj Štaba Desete NO brigade od 4 februara 1944 god. Štabu Dvadesete divizije o napadu na G. Tijaricu i o zasjedi kod Vagnja

Izvještaj Štaba Dvadesete divizije NOVJ od 6. veljače 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o napadu Treće brigade na Tijarice i postavljenoj zasjedi na Vagnju

Izvještaj Štaba Osme divizije od 10 februara 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o upadu neprijatelja u Plaški i o zasjedi kod Košara

Naređenje Štaba Trideset treće divizije Desetog korpusa (Zagrebačkog) NOVJ od 27 februara 1944 god. podređenim jedinicama za postavljanje zasjeda na komunikaciji Bjelovar - Križevci

Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije od 8 marta 1944 god. podređenim jedinicama da postave zasjede neprijatelju u selima Migalovci, Buk i kod šume Gornja Dolca

Zapovijest Štaba Osječke NO brigade od 8 marta 1944 god. podređenim jedinicama da postave zasjedu i unište neprijatelja na cesti Slavonski Brod - Sanci

Naređenje Štaba Trideset četvrte divizije od 27 marta 1944 god. Štabu Omladinske NO brigade Jože Vlahović da postavi zasjedu u selu Izimje

Izveštaj štaba Prve krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 23 aprila 1944 god. Štabu divizije o sukobu sa Četnicima između Štitkova i G. Trudova i postavljanju zasede kod Kokinog Broda

Naređenje štaba Pete NOU divizije od 4 maja 1944 god. štabovima Prve i Četvrte NOU brigade za postavljanje zaseda neprijateljskim jedinicama na komunikaciji Varda - Valjevo

Zapovijest Štaba Dvanaeste NOU divizije od 17. juna 1944. podređenim jedinicama da postave zasjede i spriječe prodiranje neprijatelja na oslobođenu teritoriju

Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 4 jula 1944 god. komandantu Grupe bataljona za razmeštaj na levoj strani Lima: s. Izbičanj - s. Maržići, za postavljanje zaseda i organizaciju izviđanja

Zapovest Štaba 30. NO divizije od 22. avgusta 1944. potčinjenim jedinicama za postavljanje zasede na drumu Ajdovščina-Gorica

Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 30 avgusta 1944 god. Štabu Četrnaeste srpske NOU brigade za napad na nemačku posadu u G. Toponici i postavljanje zasede na drumu Niš - Aleksinac kod sela Draževca

Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 25 septembra 1944 god. štabovima brigada za postavljanje zaseda na komunikacijama Rudnik - Topola i Topola - Mladenovc - Beograd

Zapovijest Štaba 27. NOU divizije od 27. novembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za organizovanje zasjede na odsjeku Semeć - Gornja Lijeska

Zapovijest Štaba 27. NOU divizije od 27. novembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za organizovanje zasjede na odsjeku Semeć - Gornja Lijeska

Izveštaj Štaba 16. slovenačke NO brigade Janko Premrl Vojko od 20. februara 1945. Štabu 31. NO divizije o napadu na stalne neprijateljeve zasede kod uporišta Sv. Trije Kralji

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Hrvatskoj 1943. 1. šumadijski partizanski odred Ustanak u NDH 8. krajiška brigada Nikšić Diverzije u oslobodilačkom ratu Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Ilok Šid Borbe na Kosovu i Metohiji Sremska Mitrovica Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Borbe u Sremu 1942. Ustanak u Hrvatskoj 1941. Lebane Kosmajski partizanski odred Operacija Weiss Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Ustanak u Crnoj Gori 1941. Saradnja četnika sa okupatorom Bihać 8. kordunaška divizija NOVJ 7. banijska divizija NOVJ Ustanak u Srbiji 1941. Borbe u Sloveniji 1943. Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Borbe u Srbiji 1942. 1. južnomoravski partizanski odred Bitka za Srbiju Narodni heroji Jugoslavije 10. krajiška divizija NOVJ Nemački zločini u Jugoslaviji 45. srpska divizija NOVJ Borbe u Srbiji 1944. 2. primorsko-goranski partizanski odred Ruma Borbe u Sremu 1943. Borbe u Hrvatskoj 1944. Hrvatska Kostajnica Bosanski Petrovac 12. slavonska divizija NOVJ 6. krajiška udarna brigada 373. legionarska divizija Tiger Mladenovac Borbe u Srbiji 1943. Borbe u Makedoniji 1943. Križevci 4. krajiška divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1942. 23. srpska udarna divizija NOVJ Borbe u Sloveniji 1945. Kiseljak Četnici u drugom svetskom ratu 1. sremski partizanski odred Srpska državna straža (nedićevci) Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Borbe u Lici 1942. Primorsko-goranski partizanski odred Italija u drugom svetskom ratu Bugarska u drugom svetskom ratu 114. lovačka divizija Banijski partizanski odred Ogulin Borbe u Hrvatskoj 1945. 5. krajiška udarna divizija NOVJ 1. kordunaški partizanski odred Borbe u Makedoniji 1944. Borbe u Sloveniji 1944. Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Slavoniji 1944. 7. SS divizija Prinz Eugen Koprivnica Borbe u Sloveniji 1942.