Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Na današnji dan 26. februara 1942. godine

Slobodni gradovi

Izaberi datum
Godina:
Mesec:
Dan:

Događaji

26. februara 1942. Delovi Hercegovačkog i Nikšićkog NOP odreda razbili Ljubomirski i Bilećki bataljon 1. hercegovačkog četničkog puka. U višednevnim borbama je ubijen 31 četnik, većina četnika se predala, a ostaci su se povukli u italijansko-domobranski garnizon u Bileći.

26. februara 1942. Na Bukovici, po naređenju PK KPH za Dalmaciju, od boraca Bukovičkog NOP odreda, formiran Bukovički partizanski bataljon (nazivan i Severnodalmatinskim bataljonom), jačine 57 boraca.

26. februara 1942. Na Begovači (na Psunju) otpočeo kurs za komandire partizanskih četa. Nešto kasnije su kursisti premešteni na Gradinu, više s. Bobara (kod Pakraca), ali ni tamo zbog neprijateljskog napada kurs nije završen.

26. februara 1942. Formiran Opštinski NO odbor G. Primišlje (kod Slunja).

26. februara 1942. U s. Adaševcima (kod Šida) ustaše opkolile grupu mesnih partizana iz Šida i s. Adaševaca. Međutim, partizani su se probili, a zatim, u zasedi, dočekali i razbili neprijateljsku ustašku poternu patrolu.

26. februara 1942. U borbi kod s. Rumske (blizu Šapca) delovi Mačvanskog NOP odreda zarobili nekoliko dobrovoljaca.

26. februara 1942. U oštroj borbi kod sela Kravljeg, Veljeg Polja i Miljkovca (blizu Niša) protiv 12. dobrovoljačkog, 5. oružanog i jednog četničkog odreda i žandarma, Ozrenski NOP odred pretrpeo gubitke od 4 poginula i 20 zarobljenih partizana.

26. februara 1942. U s. Jagnjilu (kod Mladenovca) ostatak boraca Kosmajskog NOP odreda vodio borbu protiv četnika i žandarma i naneo im gubitke.

26. februara 1942. Delovi Topličkog NOP odreda oštetili železnički most na pruzi Prokuplje-Kuršumlija i posekli oko 500 tt stubova.

26. februara 1942. Delovi Jablaničkog NOP odreda porušili most na putu Brestovac-Kosančić.

Dokumenti

Izveštaj Komande žandarmerije od 26 februara 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o borbi protiv partizanskih odreda

Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 26 februara 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Istočnu Bosnu da dostavlja izveštaje o stanju potčinjenih jedinica i vojno-političkoj situaciji na svom području

Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 26 februara 1942 god. štabu Nikšićkog NOP odreda za upućivanje udarnog bataljona za borbu s Vasojevićkim četnicima i hitno obavještenje susjednih odreda i Vrhovnog štaba o situaciji kod Mojkovca i Kolašina

Saopštenje štaba Nikšićkog NOP odreda od 26 februara 1942 god. o borbama protiv Italijana i izdajstvu Baja Stanišića

Saopštenje Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu od 26 februara 1942 god. o borbama Orjenskog bataljona Nikšićkog NOP odreda

Pismo komandanta Crnogorsko-sandžačkog NOP odreda od 26 februara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak povodom reorganizacije Glavnog sandžačkog štaba

Izvještaj delegata Crnogorskog četničkog odbora od 26 februara 1942 god. komandantu okupacionih trupa u Crnoj Gori o rezultatima sastanka sa pukovnikom Bajom Stanišićem 

Izvještaj komande sektora Trebinje-Dubrovnik Operativnom štabu NOP odreda za Hercegovinu o izvedenim akcijama od 26 januara do 3 februara 1942 godine

Izvještaj zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora od 26 februara 1942 god. o borbama oko Mrkonjić Grada, Sarajeva, Trebinja i Rogatice

Brojno stanje Petog šumadiskog bataljona Prve proleterske brigade na dan 26 februara 1942 godine

Izvještaj Zapovjedništva 1. domobranskog zbora od 26. februara 194. o borbama s partizanima u toku mjeseca decembra 1941. godine

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila PK KPH za Dalmaciju br. 133 od 26. veljače 1942. o akcijama partizanskih jedinica u Dalmaciji i demonstracijama žena na Braču

Izvještaj Prefekture u Splitu od 26. veljače 1942. Guvernatoratu Dalmacije o izbijanju požara u baraci brodogradilišta u Splitu

Izvještaj Općinskog poglavarstva Stenjevec Kotarskoj oblasti Zagreb o hapšenju Andrije Hebranga

Fotografije

Povezani pojmovi

Slunj Bajo Stanišić Zagreb Mojkovac Borbe u Hercegovini 1942. Hercegovački partizanski odred Srpska državna straža (nedićevci) Borbe u Hrvatskoj 1942. Glavni štab Crne Gore Toplički partizanski odred Komunistička partija Hrvatske Brač Borbe u Crnoj Gori 1942. Trebinje Nikšićki partizanski odred Mladenovac Dubrovnik Jablanički partizanski odred Prokuplje Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Četnici u drugom svetskom ratu Sarajevo Kolašin Andrija Hebrang Italija u drugom svetskom ratu Bileća Kuršumlija Arso Jovanović Pakrac Diverzije u oslobodilačkom ratu Šabac Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Nikšić Ustanak u Hrvatskoj 1941. Borbe u Slavoniji 1942. Saradnja četnika sa okupatorom Toplica u oslobodilačkom ratu Split Vrhovni štab NOVJ Niš Borbe u Dalmaciji 1942. Mrkonjić Grad Štampa u ratu Ozrenski partizanski odred (Srbija) Borbe u Srbiji 1942. Zasede u oslobodilačkom ratu Ruma Kosmajski partizanski odred Šid Borbe u Sremu 1942. Narodno oslobodilački odbori Mačvanski partizanski odred Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Žene u ratu 1. proleterska udarna brigada