BIBLIOTEKA
ŽRTVE USTAŠKOG ZLOČINA GENOCIDA U SELU MEĐEĐA, 1941-1945. GODINE

Spisak žrtava ustaškog zločina genocidau selu Međeđa, 1941-1945. godine preuzet je iz knjige "Bosanskodubičko područje u NOR-u 1941-1945", Dušan D. Samardžija, 1984. Bosanska Dubica

1. Alaša (Marka) Vladimir, 1932-1942. Bos. Dubica
2. Alaša (Radosava) Drena, 1940-1942. Stara Gradiška
3. Alaša (Stanka) Živko, 1928-1942. Zemun
4. Alaša (Nikole) Jela, 1887-1942. Stara Gradiška
5. Alaša (Stojana) Jovanka, 1899-1942. Kozara
6. Alaša Marijan, 1890-1942. Zemun
7. Alaša (Savana) Marko, 1893-1942. Zemun
8. Alaša (Marka) Stako, 1877-1942. Zemun
9. Alaša (Sime) Stanko, 1894-1942. Zemun
10. Babić (Nikole) Blagoja, 1928-1942. Zemun
11. Babić Vaso, 1906-1942. Zemun
12. Babić Marijan, 1891-1942. Zemun
13. Babić (Rade) Marjan, 1884-1942. Zemun
14. Babić (Mile) Nikola, 1895-1942. Zemun
15. Babić Stojka, 1883-1942. Zemun
16. Babić Čedo, 1910-1942. Zemun
17. Banjac Marko, 1890-1942. Zemun
18. Banjac Simeun, 1886-1942. Zemun
19. Barudžija (Ostoje) Ana, 1937-1942. Sisak
20. Barudžija (Sime) Ana, 1879-1942. Jasenovac
21. Barudžija (Manojla) Vida, 1900-1942. Daruvar
22. Barudžija (ž. Branka) Desanka, 1917-1942. Slavonija
23. Barudžija (Ostoje) Zorka, 1936-1942. Sisak
24. Barudžija (Laze) Jovanka, 1875-1942. Bos. Dubica
25. Barudžija (Milana) LJuba, 1937-1942. Slavonija
26. Barudžija (Jovana) Marija, 1882-1942. St. Gradiška
27. Barudžija (ž. Milorada) Marija, 1892-1942. St. Gradiška
28. Barudžija (Branka) Marko, 1938-1942. Slavonija
29. Barudžija (Milovana) Milan, 1914-1942. Zemun
30. Barudžija (Milana) Nada, 1941-1943. Sl. Požega
31. Barudžija (Sime) Ostoja, 1927-1942. Zemun
32. Barudžija (Ostoje) Stevo, 1938-1942. Sisak
33. Barudžija (Ostoje) Stojan, 1927-1942. Pakrac
34. Barudžija (Ilije) Uroš, 1898-1942. Zemun
35. Batajić (Ilije) Bosiljka, 1937-1942. Međeđa
36. Batajić Boško, 1926-1942. Zemun
37. Batajić (Ilije) Dušan, 1928-1942. Međeđa
38. Batajić (Mile) Ilija, 1894-1942. Međeđa
39. Batajić Jagoda, 1939-1942. Jasenovac
40. Batajić Jula, 1885-1942. Zemun
41. Batajić (Nikole) Lepa, 1932-1942. Jasenovac
42. Batajić (Ostoje) Lepa, 1926-1942. Pakrac
43. BatajićMarijan, 1936-1942. Jasenovac
44. Batajić (Ilije) Milan, 1917-1942. Međeđa
45. Batajić Mile, 1890-1942. Zemun
46. Batajić Mile, 1908-1942. Zemun
47. Batajić (Ilije) Mile, 1920-1942. Međeđa
48. Batajić (Mirka) Milica, 1941-1942 Jasenovac
49. Batajić (Đoke) Milka, 1918-1942. Međeđa
50. Batajić (Ilije) Milovan, 1930-1942. Međeđa
51. Batajić (Nikole) Milorad, 1904-1942. Jasenovac
52. Batajić (Pavla) Mirko, 1900-1942. Zemun
53. Batajić (Đoke) Nevenka, 1894-1942. Međeđa
54. Batajić (Mile) Nikola, 1874-1942. Zemun
55. Batajić Petra, 1890-1942. Jasenovac
56. Batajić (ž. Ostoje) Petra, 1900-1942. Jasenovac
57. Batajić (Nikole) Rade, 1902-1942. Jasenovac
58. Batajić Radojka, 1920-1942. Jasenovac
59. Batajić Sava, 1878-1942. Zemun
60. Batajić Simo, 1876-1942. Jasenovac
61. Batajić (Mirka) Slavko, 1933-1942. Jasenovac
62. Batajić Slobodanka, 1929-1942. Jasenovac
63. Batajić (Milorada) Slobodanka, 1931-1942. Bos. Dubica
64. Batajić Stana, 1878-1942. Zemun
65. Batajić (Koste) Stoja, 1908-1942. Sisak
66. Bižić (Rajka) Bogdanka, 1937-1942. Pakrac
67. Bižić (Rajka) Desa, 1928-1942. Pakrac
68. Bižić (Miloša) Dušan, 1919-1942. Bos. Dubica
69. Bižić (ž. Miloša) Jovanka, 1880-1942. Jasenovac
70. Bižić (Đurđa) Mile, 1900-1942. Zemun
71. Bižić Milovan, 1916-1942. Jasenovac
72. Bižić Miloš, 1893-1942. Zemun
73. Bižić (Dušana) Nebojša, 1938-1943. Pakrac
74. Bižić (Rajka) Nevenka, 1929-1942. Pakrac
75. Bižić (Ostoje) Radosava, 1912-1942. Pakrac
76. Bižić (Rajka) Stoko, 1936-1942. Pakrac
77. Bjelotonić (Sime) Grozda, 1925-1942. Jasenovac
78. Bjelotonić (Milana) Lepa, 1933-1942. St. Gradiška
79. Bjelotonić (Luke) Marija, 1885-1942. Jasenovac
80. Bjelotonić (Nikole) Marica, 1931-1942, St. Gradiška
81. Bjelotonić (Sime) Momčilo, 1920-1942. Bos. Dubica
82. Bjelotonić (Rade) Nikola, 1893-1942. Zemun
83. Bjeltonić (Sime) Simeun, 1910-1943. Norveška
84. Bjelotonić (Mile) Simo, 1883-1942. Zemun
85. Bjelotonić (Nikole) Slavko, 1932-1942. Jasenovac
86. Bokan (Jove) Dana, 1870-1942. Jasenovac
87. Bokan (Jove) Ikonija, 1912-1942. Jasenovac
88. Bokan (Jove) Jela, 1928-1942. Jasenovac
89. Bokan (Jove) Mirko, 1929-1942. Jasenovac
90. Bokan (Jove) Mladen, 1910-1942. Bos. Dubica
91. Bokan (ž. Mladena) Stana, 1910-1942. Jasenovac
92. Brekić (Jove) ćuređ, 1927-1942. Jasenovac
93. Brekić Jovo, 1879-1942. Jasenovac
94. Brekić (Jove) Rajko, 1925-1942. Jasenovac
95. Brekić Stevan, 1895-1942. Jasenovac
96. Bundalo (Ilije) Gojko, 1919-1942. Zemun
97. Bundalo (Ilije) Desanka, 1928-1942. NJemačka
98. Bundalo (Save)Živko, 1938-1942. Jasenovac
99. Bundalo (Mile) Ilija, 1890-1942. Zemun
100. Bundalo (Save) Lepa, 1935-1942. Sl. Požega
101. Bundalo (Save) Milja, 1930-1943. Sl. Požega
102. Bundalo (Mirka) Momčilo, 1939-1942. St. Gradiška
103. Bundalo (Ilije) Nevenka, 1925-1942. NJemačka
104. Bundalo (Mile) Sava, 1900-1942. Austrija
105. Bundalo (Jovana) Stoja, 1902-1942. Sl. Požega
106. Vidović (Mirka) Branko, 1934-1942. Jasenovac
107. Vidović (Mihajla) Gospava, 1940-1942. Lipik
108. Vidović (Tanasije) Đuka, 1845-1942. Jasenovac
109. Vidović (Mihajla) Đuro, 1938-1942. Pakrac
110. Vidović (Stojana) Jovanka, 1918-1942. Lipik
111. Vidović (Pero) Jovo, 1904-1942, Jasenovac
112. Vidović (ž. Pere) Mileva, 1904-1942. Jasenovac
113. Vidović (Pere) Milinko, 1923-1942. Zemun
114. Vidović (Đuke) Pero, 1882-1942. Zemun
115. Vidović (Đure)Pero, 1882-1942. Zemun
116. Vidović Persa, 1908-1942. Jasenovac
117. Vidović (Pere) Rajko, 1925-1942. Zemun
118. Vidović Simeun, 1881-1942. Jasenovac
119. Vidović (Mije) Stana, 1850-1942. Pakrac
120. Vlajnić (Miće) Jovanka, 1896-1942. Lipik
121. Vlajnić (Riste) Rajko, 1921-1942, Jasenovac
122. Vlajnić (Stojana) Risto, 1900-1942. Zemun
123. Vujčić (Đurđa) Dušan, 1900-1942. Zemun
124. Vujčić (ž. Dušana) Persa, 1897-1942. Kozara
125. Vujčić (Mile) Sava, 1900-1944. Pakrac
126. Vukmir (Stojana) Dragan, 1908-1942. Bos. Dubica
127. Vukmir (Stojana) LJuban, 1910-1942. Zemun
128. Vukmir Milka, 1880-1942. Pakrac
129. Vukmir (LJubana) Rade, 1936-1942. Pakrac
130. Vukmir (LJubana) Radosava, 1934-1942. Pakrac
131. Vukmirović Bosiljka, 1913-1942. Jasenovac
132. Vukmirović Đuja, 1911-1942. Jasenovac
133. Vučenović (Sime) Rade, 1886-1942. Zemun
134. Galonja (Marjana) Bogoljub, 1912-1942. Zemun
135. Galonja (Save) Božo, 1910-1942. Zemun
136. Galonja (Rajka) Veselinka, 1930-1942. Jasenovac
137. GalonjaĐoko, 1936-1942. Jasenovac
138. Galonja LJubomir, 1908-1942. Jasenovac
139. Galonja (Rajka) LJubomir, 1935-1942. Slavonija
140. Galonja Miladin, 1937-1942. Jasenovac
141. Galonja Milica, 1932-1942. Jasenovac
142. GalonjaMilka, 1911-1942. Jasenovac
143. Galonja (Stevana) Milutin, 1920-1942. Bos. Dubica
144. Galonja (Rajka) Mira, 1932-1942. Slavonija
145. Galonja Ostoja, 1934-1942. Jasenovac
146. Galonja Rajko, 1910-1942. Kozara
147. Galonja (Jove) Savka, 1914-1942. Jasenovac
148. Galonja (Miće) Stana, 1900-1942. Jasenovac
149. Galonja (Ostoje) Stanko, 1912-1942. Zemun
150. Galonja Stevan, 1876-1942. Zemun
151. Gačić Andrija, 1933-1942. Jasenovac
152. Gačić (Pantelije) Boro, 1929-1942. Jasenovac
153. Gačić (Vasilije) Vojin, 1908-1942. Zemun
154. Gačić (ž. Pantelije) Vukosava, 1909-1942. Jasenovac
155. Gačić (Pantelije) Vukosava, 1930-1942. Jasenovac
156. Gačić (ž. Vojina) Desa, 1910-1942. Jasenovac
157. Gačić Kosa, 1911-1942. Jasenovac
158. Gačić Lazo, 1914-1942. Jasenovac
159. Gačić LJubica, 1925-1942. Jasenovac
160. Gačić (Petra) Milan, 1901-1942. Zemun
161. Gačić (Milana) Milivoj, 1929-1943. Slavonija
162. Gačić (Joce) Miloš, 1910-1942. Bos. Dubica
163. Gačić (Dane) Milja, 1910-1942. St. Gradiška
164. Gačić (Jove) Ostoja, 1915-1942, Jasenovac
165. Gačić (Sime) Pantelija, 1907-1942. Zemun
166. Gačić Radojka, 1935-1942. Jasenovac
167. Gačić (Milana) Rajko, 1923-1942. Zemun
168. Gačić Rosa, 1933-1942. Jasenovac
169. Gačić Stoko, 1910-1942. Jasenovac
170. Goga Aleksa, 1881-1942. Jasenovac
171. Goga (Milovana) Branka, 1918-1942. Pakrac
172. Goga (ž. Simeuna) Vukosava, 1912-1942. Međeđa
173. Goga (Pantelije) Dušan, 1921-1942, Jasenovac
174. Goga (Milovana) Dušanka, 1920-1942. Pakrac
175. Goga (Alekse) Đuređ, 1910-1942. Jasenovac
176. Goga (Vučena) Jovan, 1880-1942. Zemun
177. Goga (ž. Dušana) Krista, 1915-1942. Slavonija
178. Goga (Đure) Lazo, 1870-1942. Zemun
179. Goga Milan, 1883-1942. Jasenovac
180. Goga (Mile) Milan, 1885-1942. Zemun
181. Goga (Simeuna) Milan, 1931-1942. Međeđa
182. Goga (Milana) Mile, 1922-1942. Pakrac
183. GogaMilorad, 1914-1942. Zemun
184. Goga (Vučena) Milorad, 1890-1942. Jasenovac
185. Goga (Alekse) Mirko, 1910-1943. Jasenovac
186. Goga (Đurađ) Mirko, 1908-1942. Norveška
187. Goga (Pantelije) Nada, 1925-1942. Slavonija
188. Goga (Milovana) Persa, 1917-1942. Pakrac
189. Goga (Simeuna) Simeun, 1934-1942. Međeđa
190. Goga Simo, 1871-1942. Kozara
191. Goga (Stevana) Stana, 1890-1942. Pakrac
192. Goga (Simeuna) Stoja, 1937-1942. Međeđa
193. Grbavac Milan, 1939-1942. Jasenovac
194. Grbavac (Milana) Milorad, 1914-1942. Zemun
195. Grbavac Nada, 1922-1942. Jasenovac
196. Danilović Ana, 1880-1942. Jasenovac
197. Danilović Milan, 1916-1942. Jasenovac
198. Danilović Sreto, 1914-1942. Jasenovac
199. Danica (ž. Steve) Draginja, 1906-1942. Jasenovac
200. Danica (Nikole) Jovo, 1898-1942. Zemun
201. Danica (ž. Stanka) Mara, 1900-1942. Lipik
202. Danica (Dragoje) Milan, 1937-1944. Sl. Požega
203. Danica (Nikole) Milovan, 1911-1942. Zemun
204. Danica (ž. Milana) Milja, 1876-1942. Jasenovac
205. Danica (Dragoje) Mirko, 1935-1942. Sl. Požega
206. Danica Nikola, 1866-1942. Zemun
207. Danica (Steve) Petar, 1928-1942. Jasenovac
208. Danica (Teše) Stanko, 1905-1942. Bos. Dubica
209. Danica (Nikole) Stevo, 1906-1942. Zemun
210. Dimić Jandre, 1914-1942. Jasenovac
211. Dimić Jandrija, 1918-1942. Jasenovac
212. Dmitrević (ž. Milovana) Mara, 1900-1942. Jasenovac
213. Dmitrević (Sime) Milovan, 1908-1942. Kozara
214. Dmitrević Simo, 1880-1942. Jasenovac
215. Dodik (Steve) Bogdan, 1922-1942. Jasenovac
216. Dodik (Miloša) Dušan, 1922-1942. Zemun
217. Dodik Đuro, 1870-1942. Zemun
218. Dodik (Milana) Živko, 1930-1942. Jasenovac
219. Dodik (Milana) Zdravko, 1929-1942. Jasenovac
220. Dodik Jovo, 1900-1942. Jasenovac
221. Dodik (Sime) Jovo, 1902-1942. Zemun
222. Dodik (Glige) Jula, 1904-1942. Jasenovac
223. Dodik (Milisava) Mara, 1940-1942. St. Gradiška
224. Dodik Marica, 1874-1944. Lipik
225. Dodik (Ilije) Marko, 1884-1942. Zemun
226. Dodik (Milovana) Milan, 1924-1942. Zemun
227. Dodik (Miće) Milovan, 1882-1942. Zemun
228. Dodik (Milovana) Miloš, 1926-1942. Jasenovac
229. Dodik (Miće) Miloš, 1891-1942. Zemun
230. Dodik (Marka) Mirko, 1920-1942. Zemun
231. Dodik (Petra) Mirko, 1911-1942. Bos. Dubica
232. Dodik (Milana) Petar, 1935-1942. Jasenovac
233. Dodik (Mile) Rajko, 1940-1942. Jasenovac
234. Dodik (ž. Miloša) Rosa, 1897-1942. Jasenovac
235. Dodik (ž. Stojana) Rosa, 1884-1943. Međeđa
236. Dodik Stevo, 1900-1942. Jasenovac
237. Dodik Stojan, 1891-1942. Jasenovac
238. Dragelj (Stojana) Ana, 1894-1942. Sl. Požega
239. Dragelj Vaso, 1904-1942. Jasenovac
240. Dragelj (Pavla) Đoko, 1896-1942. Zemun
241. Dragelj Leposava, 1937-1942. Jasenovac
242. Dragelj (Petra) Mara, 1880-1943. Međeđa
243. Dragelj (Pavla) Milan, 1870-1942. Zemun
244. Dragelj Milica, 1890-1942. Jasenovac
245. DrageljMilka, 1916-1942. Jasenovac
246. Dragelj Miloš, 1914-1942. Jasenovac
247. Dragelj Mirko, 1935-1942. Zemun
248. Dragelj (Pavla) Pero, 1885-1942. Hrv. Dubica
249. Dragelj (Simeuna) Stana, 1895-1942. St. Gradiška
250. Đekanović (Mile) Vlado, 1911-1942. Zemun
251. Đekanović (Mikajla) Gojko, 1922-1942. Zemun
252. Đekanović Milka, 1908-1942. Jasenovac
253. Žehar (Mikajla) Jovan, 1933-1942. Zemun
254. Žehar (Antona) Kata, 1890-1942. Kozara
255. Žehar (Antuna) Mikajlo, 1918-1942. Kozara
256. Žehar (Mikajla) Mile, 1933-1942. Jasenovac
257. Žehar (Mikajla) Milka, 1937-1942. Kozara
258. Žehar (Mikajla) Petar, 1935-1942. Kozara
259. Žehar (Jovana) Soka, 1911-1942. Kozara
260. Zmijanjac (Đuke) Boško, 1934-1942. Pakrac
261. Zmijanjac (Đure) Gojko, 1920-1942. Jasenovac
262. Zmijanjac (Mile) Dušan, 1912-1942. Zemun
263. Zmijanjac (Mihajla) Đuka, 1891-1942. Zemun
264. Zmijanjac (Miće) Ilija, 1883-1942. Zemun
265. Zmijanjac (ž. Jove) Jelena, 1890-1942. Jaseovac
266. Zmijanjac (Steve) Jovana, 1935-1942. Jasenovac
267. Zmijanjac (ž. Nikole) Jovanka, 1908-1942. Jasenovac
268. Zmijanjac (ž. Đuke) Mara, 1891-1942. Pakrac
269. Zmijanjac (Stojana) Marijan, 1894-1942. Zemun
270. Zmijanjac Marko, 1890-1942. Zemun
271. Zmijanjac (Jove) Mikailo, 1898-1942. Zemun
272. Zmijanjac (Jovana) Milan, 1908-1942. Zemun
273. Zmijanjac (Jove) Mile, 1895-1942. Zemun
274. Zmijanjac (Pantelije) Mile, 1930-1942. Jasenovac
275. Zmijanjac (Save) Milica, 1937-1942. Jasenovac
276. Zmijanjac (Steve) Milica, 1929-1942. Jasenovac
277. Zmijanjac (Pantelije) Milka, 1934-1942. Jasenovac
278. Zmijanjac (Nikole) Miloš, 1910-1942. Zemun
279. Zmijanjac (ž. Mile) Milja, 1900-1942. Pakrac
280. Zmijanjac (Đuke) Mirko, 1918-1942. Jasenovac
281. Zmijanjac (Pantelije) Mićo, 1932-1942. Jasenovac
282. Zmijanjac Mihajlo, 1897-1942. Zemun
283. Zmijanjac (Save) Nada, 1935-1942. Jasenovac
284. Zmijanjac (Miloša) Nikola, 1930-1942. Zemun
285. Zmijanjac (Jovana) Ostoja, 1900-1942. Zemun
286. Zmijanjac (Jovana) Pavle, 1900-1942. Zemun
287. Zmijanjac Pantelija, 1907-1942. Zemun
288. Zmijanjac (ž. Pantelije) Persa, 1910-1942. Jasenovac
289. Zmijanjac (ž. Ostoje) Radosava, 1907-1942. Jasenovac
290. Zmijanjac (Laze) Savo, 1906-1942. Jasenovac
291. Zmijanjac (Mile) Slavko, 1926-1942. Jasenovac
292. Zmijanjac Smilja, 1886-1942. Jasenovac
293. Zmijanjac (ž. Đure) Stana, 1884-1942. Jasenovac
294. Zmijanjac (ž. Steve) Stana, 1909-1942. Jasenovac
295. Zmijanjac (Jove) Stanko, 1911-1942. Jasenovac
296. Zmijanjac Stevo, 1904-1942. Zemun
297. Zmijanjac (Marjana) Stojka, 1924-1942. Sl. Požega
298. Janković (Simeuna) Boško, 1919-1942. Jasenovac
299. Janković (Miće) Đuro, 1904-1942. Kozara
300. Janković Koviljka, 1925-1942. Jasenovac
301. Janković LJuban, 1920-1942. Zemun
302. Janković (Stojana) Mara, 1917-1942. Lipik
303. JankovićMilan, 1935-1942. Kozara
304. Janković Milica, 1922-1942. Jasenovac
305. Janković Milka, 1911-1942. Jasenovac
306. Janković Milovan, 1916-1942. Zemun
307. Janković (Sime) Miloš, 1919-1942. Zemun
308. Janković (Stojana) Mirko, 1922-1944. St. Gradiška
309. Janković Mihajlo, 1900-1942. Zemun
310. Janković Rade, 1904-1942. Zemun
311. Janković Radovan, 1918-1942. Zemun
312. Janković Smilja, 1895-1942. Jasenovac
313. JelisavacNikola, 1925-1942. Zemun
314. Kesić (ž. Sime) Ana, 1898-1942. Jasenovac
315. Kesić (Đure) Dragoljub, 1924-1942. Maribor
316. Kesić Dušan, 1921-1942. Jasenovac
317. Kesić (Steve) Dušanka, 1941-1942. Zagreb
318. Kesić Jovanka, 1910-1942. Jasenovac
319. Kesić Kristina, 1935-1942. Jasenovac
320. Kesić (Jove) Marica, 1895-1942. Jasenovac
321. Kesić Mile, 1909-1942. Jasenovac
322. Kesić (Sime) Milisav, 1920-1942. Zemun
323. Kesić (Jove) Milica, 1912-1942. Jasenovac
324. Kesić (Sime) Milica, 1918-1942. Bos. Dubica
325. Kesić (Steve) Milica, 1937-1942. Jasenovac
326. Kesić (Đure) Milovai, 1928-1942. Bos. Dubica
327. Kesić Mirko, 1936-1942. Jasenovac
328. Kesić (Đure) Petar, 1926-1942. St. Gradiška
329. Kesić (Jove) Simo, 1849-1942. Zemun
330. Kesić (Sime) Stevo, 1914-1942. Zemun
331. Kovačević Gligo, 1890-1942. Zemun
332. Kovačević (Ilije) Gligo, 1888-1942. Zemun
333. Kovačević (Sime) Gojko, 1937-1942. Pakrac
334. Kovačević (Sime) Jovo, 1924-1942. Bos. Dubica
335. Kovačević (Đorđa) Marica, 1923-1942. Sl. Požega
336. Kovačević (Simeuna) Mile, 1922-1942. Zemun
337. Kovačević (Miloša) Milivoj, 1925-1942. Jasenovac
338. Kovačević (Dmitra) Milica, 1940-1942. Sl. Požega
339. Kovačević Milja, 1938-1942. Jasenovac
340. Kovačević Simeun, 1910-1942. Zemun
341. Kovačević (Sime) Simeun, 1893-1942. Zemun
342. Kovačević (Ilije) Simo, 1900-1942. Zemun
343. Kovačević (Nikole) Slobodan, 1919-1942. Zemun
344. Kojić Deva, 1915-1942. Jasenovac
345. Kojić Jovanka, 1897-1942. Jasenovac
346. Kojić Jovanka, 1903-1942. Jasenovac
347. Kojić Milica, 1934-1942. Jasenovac
348. Kojić Nikola, 1895-1942. Zemun
349. Kojić Pava, 1896-1942. Jasenovac
350. Kojić Slobodanka, 1930-1942. Jasenovac
351. Koknieš Vaso, 1882-1942. Zemun
352. Koknieš Milka, 1885-1942. Jasenovac
353. Komadina Veselinka, 1929-1942. Jasenovac
354. Komadina (Stanka) Veselinka, 1930-1942. Pakrac
355. Komadina (Đorđa) Gojko, 1917-1942. Zemun
356. Komadina (Milana) Gojko, 1936-1942. Međeđa
357. Komadina (ž. Marka) Gospava, 1912-1942. Jasenovac
358. Komadina (Stanka) Danica, 1939-1942. Pakrac
359. Komadina (Đorđa) Dmitar, 1915-1942. Zemun
360. Komadina (Jove) Draginja, 1902-1942. Sl. Požega
361. Komadina (Stanka) Dušan, 1926-1942. Zemun
362. Komadina (Mirka) Dušanka, 1926-1942. Sl. Požega
363. Komadina (Stanka) Dušanka, 1935-1942. Jasenovac
364. Komadina (Pavla) Đorđe, 1892-1942. Zemun
365. Komadina (Đorđa) Đuređ, 1902-1942. Zemun
366. Komadina (Jove) Đuro, 1932-1942. Jasenovac
367. Komadina (Milana) Živko, 1923-1942. Jasenovac
368. Komadina (Milana) Živko, 1925-1942. Jasenovac
369. Komadina Janko, 1902-1942. Zemun
370. Komadina (Milana) Jela, 1897-1942. Daruvar
371. Komadina (ž. LJubomira) Jovanka, 1901-1942. Jasenovac
372. Komadina (Jove) Jula, 1900-1942. Sl. Požega
373. Komadina (Jove) LJubomir, 1900-1942. Međeđa
374. Komadina (Petra) Marijan, 1898-1942. Zemun
375. Komadina Marica, 1928-1942. Jasenovac
376. Komadina (Riste) Marko, 1900-1942. Zemun
377. Komadina (Slavka) Marko, 1905-1942. Zemun
378. Komadina Milan, 1933-1942. Jasenovac
379. Komadina (Jove) Milan, 1890-1942. Zemun
380. Komadina (Stanka) Milan, 1934-1942. Pakrac
381. Komadina (Milana) Milinko, 1938-1942. Jasenovac
382. Komadina (Đorđa) Milica, 1938-1942. Pakrac
383. Komadina (Marka) Milica, 1939-1942. Jasenovac
384. Komadina Milovan, 1929-1942. Jasenovac
385. Komadina (Đurđa) Milovan, 1928-1942. Sl. Požega
386. Komadina (ž. Milana) Milja, 1870-1942. Međeđa
387. Komadina Mirko, 1927-1942. Zemun
388. Komadina (Stanka) Mirko, 1928-1942. Pakrac
389. Komadina (ž. Stanka) Nada, 1898-1942. Jasenovac
390. Komadina (Jovana) Petra, 1896-1942. Sl. Požega
391. Komadina (Milana) Radosava, 1938-1942. Međeđa
392. Komadina (Đurđa) Ranko, 1929-1942. Sl. Požega
393. Komadina (Stanka) Simo, 1928-1942. Jasenovac
394. Komadina (Ostoje) Stanko, 1891-1942. Zemun
395. Komadina (Stanka) Stevo, 1930-1942. Jasenovac
396. Kos (Nikole) Manojlo, 1893-1942. Zemun
397. Kos (Nikole) Milan, 1901-1942. Zemun
398. Kos (Manojla) Mlađen, 1925-1942. Norveška
399. KosRatko, 1941-1942. Kozara
400. Kos (Manojla) Slobodan, 1920-1942. Bos. Dubica
401. Krejić Jovanka, 1925-1942. Jasenovac
402. Krejić Mile, 1920-1942. Zemun
403. KrejićMirko, 1938-1942. Jasenovac
404. Krnjajić (Milovana) Ana, 1912-1942. Pakrac
405. Krnjajić (Luke) Bogdo, 1910-1945. Zemun
406. Krnjajić (Stojana) Dragomir, 1922-1942. Zemun
407. Krnjajić (Jefte) Đuro, 1889-1942. Jasenovac
408. Krnjajić (Milana) Živko, 1935-1942. Pakrac
409. Krnjajić Luka, 1881-1942. Zemun
410. Krnjajić LJuban, 1915-1942. Zemun
411. Krnjajić (Mihajla) Mika, 1900-1943. Pakrac
412. Krnjajić (Sime) Mikailo, 1886-1942. Zemun
413. Krnjajić (Miće) Miladin, 1922-1942. Zemun
414. Krnjajić Milan, 1902-1942. Zemun
415. Krnjajić (Jefte) Milan, 1900-1942. Norveška
416. Krnjajić (Milana) Mile, 1933-1942. Pakrac
417. Krnjajić (Milana) Milinko, 1939-1942. Pakrac
418. Krnjajić (Milana) Milka, 1931-1942. Pakrac
419. Krnjajić Mirko, 1910-1942. Zemun
420. Krnjajić (Nikole) Mićo, 1900-1942. Zemun
421. Krnjajić (Sime) Nikola, 1895-1942. Zemun
422. Krnjajić (Milana) Rajko, 1937-1942. Pakrac
423. Krnjajić (Sime) Rosa, 1902-1944. Sl. Požega
424. Krnjajić (Stojana) Stana, 1890-1942. Jasenovac
425. Lastavica (Petra) Đuro, 1885-1942. Zemun
426. Lastavica Mara, 1880-1942. Jasenovac
427. Lastavica Milka, 1887-1942. Jasenovac
428. Lončar Ana, 1895-1942. Jasenovac
429. Lončar Boško, 1939-1942. Jasenovac
430. Lončar (Dušana) Branko, 1926-1942. Jasenovac
431. Lončar (Ilije) Grozda, 1929-1942. Jasenovac
432. Lončar (Jovana) Dušan, 1909-1942. Zemun
433. Lončar (Jove) Dušan, 1893-1942. Zemun
434. Lončar (Nikole) Dušan, 1941-1942. Sisak
435. Lončar (Sime) Dušan, 1906-1942. Jasenovac
436. Lončar (Nikole) Dušanka, 1938-1942. Sisak
437. Lončar (Laze) Đoko, 1905-1942. Zemun
438. Lončar (Marka) Žarko, 1913-1942. Bos. Dubica
439. Lončar (Gavre) Živan, 1876-1942. Zemun
440. Lončar Živko, 1939-1942. Jasenovac
441. Lončar (Dušana) Zdravko, 1933-1942. Lipik
442. Lončar (Jovana) Jevto, 1900-1942. Zemun
443. Lončar (Jove) Jovanka, 1874-1943. Pakrac
444. Lončar (Đurđa) Jovo, 1911-1942. Zemun
445. Lončar (Mile) Lazar, 1910-1942. Zemun
446. Lončar (Miće) Lazo, 1900-1942. Jasenovac
447. Lončar (Nikole) Leposava, 1925-1943. Sisak
448. Lončar (Sime) Leposava, 1915-1942. Sl. Požega
449. Lončar (Laze) LJuban, 1909-1943. Bos. Dubica
450. Lončar (Tome) LJubica, 1941-1943. Lipik
451. LončarMara, 1900-1942. Jasenovac
452. Lončar (Ilije) Marica, 1894-1942. Jasenovac
453. Lončar (Nikole) Marko, 1911-1942. Norveška
454. Lončar Marta, 1880-1943. Bos. Dubica
455. Lončar (Jove) Mijat, 1902-1942. Zemun
456. Lončar (Laze) Milinko, 1941-1942. Zagreb
457. Lončar (Jefte) Miloš, 1886-1942. Zemun
458. Lončar Milutin, 1920-1942. Zemun
459. Lončar (Milana) Milutin, 1939-1942. Sisak
460. Lončar (Đoke) Mirko, 1932-1942. Zemun
461. Lončar (Miloša) Mirko, 1926-1942. Sl. Požega
462. Lončar (Žarka) Nikola, 1941-1942. Sl. Požega
463. Lončar (Jefte) Nikola, 1931-1942. Daruvar
464. Lončar (Laze) Nikola, 1886-1942. Zemun
465. Lončar (Marka) Nikola, 1898-1942. Bos. Dubica
466. Lončar (Mile) Nikola, 1903-1942. Zemun
467. Lončar (Ilije) Rade, 1918-1942. Zemun
468. Lončar (Laze)Rade, 1906-1942. Jasenovac
469. Lončar (Dušana) Ranko, 1930-1942. Jasenovac
470. Lončar (Marka) Ruža, 1870-1942. Jasenovac
471. Lončar (Đoke) Slavko, 1926-1942. Zemun
472. Lončar (Đurđa) Stana, 1888-1942. Daruvar
473. Lončar (Đoke) Stanko, 1934-1942. Jasenovac
474. Lončar Stoja, 1916-1942. Jasenovac
475. Lončar (Jovana) Tomo, 1918-1942. Bos. Dubica
476. Lukač (Ilije) LJubica, 1936-1942. Daruvar
477. Lukić (Milana) Zdravko, 1923-1942. Zemun
478. Lukić (Stojana) Milan, 1900-1942. Zemun
479. Lukić (Stojana) Mile, 1895-1942. Zemun
480. Lukić (Stojana) Mirko, 1915-1942. Zemun
481. Lukić (Stojana) Nedeljko, 1921-1942. Zemun
482. Lukić (Milana) Rajko, 1928-1942. Jasenovac
483. Lukić (Mile) Rajko, 1925-1942. Zemun
484. Lukić (Mile) Slavko, 1926-1942. Zemun
485. Lukić (Stojića) Stojan, 1886-1942. Zemun
486. LJubojević Milka, 1938-1942. Jasenovac
487. Mandić Dragoja, 1896-1942. Zemun
488. Mandić (Dragoje) Zdravko, 1926-1942. Jasenovac
489. Mandić (Dragoje) LJubica, 1922-1942. Jasenovac
490. Mandić Marko, 1890-1942. Zemun
491. Mandić (Jove) Mile, 1897-1942. Zemun
492. Mandić (Mile) Milinko, 1924-1942. Zemun
493. Mandić (ž. Dragoje) Pava, 1896-1942. Jasenovac
494. Marelj (Steve) Anđa, 1860-1944. Pakrac
495. Marelj (Save) Bosiljka, 1880-1942. Pakrac
496. Marelj (ž. Petra) Gospava, 1916-1942. Pakrac
497. Marelj (ž. Stanka) Grozda, 1918-1942. Pakrac
498. Marelj (Save) Dušan, 1919-1942. Bos. Dubica
499. Marelj (Save) Đuro, 1921-1942. Bos. Dubica
500. Marelj (Luke) Jelka, 1905-1942. Pakrac
501. Marelj (Stanka) Mane, 1904-1942. Bos. Dubica
502. Marelj (Nikole) Milica, 1939-1942. Prosara
503. Marelj (Nikole) Milka, 1941-1942. Prosara
504. Marelj (Stanka) Nikola, 1908-1942. Zemun
505. Marelj (Save) Novak, 1917-1942. Bos. Dubica
506. Marelj (Mane) Rajko, 1922-1942. Pakrac
507. Marelj (ž. Save) Soka, 1885-1942. Bos. Dubica
508. Marelj (Save) Stanko, 1918-1942. Bos. Dubica
509. Marinković (Marjana) Boško, 1939-1942. Pakrac
510. Marinković (Marjana) Danica, 1937-1942. Pakrac
511. Marinković Lepa, 1904-1942. Jasenovac
512. Marinković (Marjana) Milan, 1936-1942. Pakrac
513. Marinković (Milovana) Petra, 1914-1942. Pakrac
514. Marčić (Steve) Ana, 1913-1942. Jasenovac
515. Marčić (Pantelije) Anđa, 1929-1942. Sl. Požega
516. Marčić Dragoja, 1908-1942. Zemun
517. Marčić (Filipa) Đuka, 1872-1942. Zemun
518. Marčić (Stojana) Jovo, 1900-1942. Zemun
519. Marčić Kosa, 1895-1942. Jasenovac
520. Marčić (Milana) Mara, 1927-1942. Sisak
521. Marčić (Marka) Marjan, 1880-1944. Sl. Požega
522. Marčić (Filipa) Milan, 1919-1942. Zemun
523. Marčić (Uroša) Milena, 1930-1942. St. Gradiška
524. Marčić Milinko, 1931-1942. Jasenovac
525. Marčić (Ostoje) Milka, 1939-1942. Zagreb
526. Marčić (Filipa) Miloš, 1923-1942. Jasenovac
527. Marčić (Ilije) Milja, 1902-1942. Sisak
528. Marčić (Filipa) Milja, 1925-1942. Jasenovac
529. Marčić (Đure) Mirko, 1912-1942. Zemun
530. Marčić (Jove) Mirko, 1937-1942. Sisak
531. Marčić (Marka) Mihajlo, 1885-1942. Zemun
532. Marčić (Ostoje) Nikola, 1938-1942. Zagreb
533. Marčić (Dragoje) Pantelija, 1909-1942. Zemun
534. Marčić (Marka) Ostoja, 1888-1942. Zemun
535. Marčić (Filipa) Relja, 1937-1942. Jasenovac
536. Marčić (Đorđa) Rosa, 1910-1942. St. Gradiška
537. Marčić (Đure) Savan, 1892-1942. Zemun
538. Marčić (Ostoje) Stanko, 1924-1942. Zemun
539. Marčić (Tome) Stevo, 1886-1942. Kozara
540. Marčić (Jove) Stojan, 1927-1942. Sl. Požega
541. Marčić (Miloša) Uroš, 1910-1942. Zemun
542. Mataruga Ana, 1927-1942. Jasenovac
543. Mataruga (Milana) Ana, 1928-1942. St. Gradiška
544. Mataruga (Vasilije) Božo, 1908-1942. Zemun
545. Mataruga (Marjana) Branko, 1906-1942. Zemun
546. Mataruga Vaso, 1936-1942. Jasenovac
547. Mataruga (Mijata) Vlajko, 1891-1942. Zemun
548. Mataruga Danica, 1932-1942. Jasenovac
549. Mataruga (Nikole) Dmitar, 1906-1942. Zemun
550. Mataruga (Stoke) Drago, 1941-1942. Slavonija
551. Mataruga Dušan, 1911-1942. Zemun
552. Mataruga (Vase) Đuro, 1888-1942. Zemun
553. Mataruga (Dmitra) Đuro, 1939-1942. Pakrac
554. Mataruga Kosa, 1914-1942. Jasenovac
555. Mataruga Luka, 1885-1942. Zemun
556. Mataruga (Dmitra) Luka, 1938-1942. Pakrac
557. Mataruga (Sime) Marija, 1888-1942. Pakrac
558. Mataruga Marko, 1939-1942. Jasenovac
559. Mataruga Milan, 1930-1942. Jasenovac
560. Mataruga (Sime) Milan, 1903-1942. Zemun
561. Mataruga (Stole) Milan, 1927-1942. Jasenovac
562. Mataruga Milinko, 1934-1942. Jasenovac
563. Mataruga (Đure) Milica, 1921-1942. Pakrac
564. Mataruga (Jovana) Milka, 1879-1942. Pakrac
565. Mataruga Milovan, 1931-1943. Jasenovac
566. Mataruga (Nikole) Miloš, 1914-1942. Zemun
567. Mataruga (Đure) Miodrag, 1919-1942. Zemun
568. Mataruga (Sime) Nikola, 1864-1942. Zemun
569. Mataruga Pava, 1895-1942. Jasenovac
570. Mataruga (Gojka) Pero, 1938-1942. Pakrac
571. Mataruga Petra,. 1914-1942. Jasenovac
572. Mataruga (Đure) Petra, 1866-1942. Pakrac
573. Mataruga (Milovana) Radovan, 1930-1942. St. Gradiška
574. Mataruge (Vase) Rosa, 1913-1942. Pakrac
575. Mataruga (Dmitra) Simo, 1940-1942. Pakrac
576. Mataruga (Miće) Simo, 1870-1942. Zemun
577. Mataruga (Gojka) Slobodan, 1937-1942. Pakrac
578. Mataruga (Miće) Stana, 1912-1942. Pakrac
579. Mataruga Stoja, 1889-1942. Jasenovac
580. Mataruga Stoko, 1895-1942. Zemun
581. Mataruga (Vasilije) Stoko, 1904-1942. Zemun
582. Mataruga Tomo, 1890-1942. Zemun
583. Milanović (Save) Branko, 1925-1942. Zemun
584. Milanović Gina, 1922-1942. Jasenovac
585. Milanović Gligo, 1922-1942. Zemun
586. Milanović (Marka) Dragomir, 1905-1942. Bos. Dubica
587. Milanović (Save) Dragomir, 1918-1942. Zemun
588. Milanović (Vase) Đuređ, 1911-1942. Zemun
589. Milanović (Nikole) Jagoda, 1941-1942. Zagreb
590. Milanović (Nikole) Jevrosima, 1938-1942. Zagreb
591. Milanović (Đorđije) Jovo, 1883-1942. Zemun
592. Milanović Koviljka, 1919-1942. Jasenovac
593. Milanović Kosa, 1928-1942. Jasenovac
594. Milanović JTepa, 1925-1942. Jasenovac
595. Milanović LJuba, 1886-1942. Jasenovac
596. Milanović (Save) LJuban, 1920-1942. Zemun
597. Milanović Mara, 1878-1942. Jasenovac
598. Milanović Mara, 1884-1942. Jasenovac
599. Milanović Mara, 1890-1942. Jasenovac
600. Milanović Mara, 1895-1942. Jasenovac
601. Milanović Marica, 1900-1942. Jasenovac
602. Milanović Marica, 1906-1942. Jasenovac
603. Milanović (Mikajla) Marko, 1924-1942. Norveška
604. Milanović (Vase) Mikailo, 1900-1942. Zemun
605. Milanović Milan, 1902-1942. Zemun
606. Milanović Miloš, 1910-1942. Zemun
607. Milanović (Save) Nikola, 1907-1942. Zemun
608. Milanović Savo, 1885-1942. Zemun
609. Milanović (Stojan) Sanda, 1887-1943. Jasenovac
610. Milanović Stana, 1906-1942. Jasenovac
611. Milanović Stevo, 1890-1942. Zemun
612. Milanović Stoja, 1896-1942. Jasenovac
613. Milanović (Mihajla) Stoja, 1936-1942. Varaždin
614. Milanović (Marka) Stojka, 1922-1942. Bos. Dubica
615. Mileusnić (Stojana) Boško, 1939-1942. Pakrac
616. Mileusnić (Stojana) Dane, 1885-1942. St. Gradiška
617. Mileusnić (Stojana) Danica, 1937-1942. Sl. Požega
618. Mileusnić (Dane) Dragica, 1938-1942. Sl. Požega
619. Mileusnić (Perice) Dušan, 1910-1942. Jasenovac
620. Mileusnić (Dmitra) Dušanka, 1921-1943. Daruvar
621. Mileusnić (Stojana) Đuro, 1900-1942. Zemun
622. Mileusnić (Đure) Zorka, 1938-1942. Pakrac
623. Mileusnić (Marka) Kosa, 1925-1942. Pakrac
624. Mileusnić (Perice) LJubica, 1939-1942. Sl. Požega
625. Mileusnić (Stojana) Marko, 1890-1924. Zemun
626. Mileusnić (Dragana) Milica, 1890-1944. NJemačka
627. Mileusnić (Marka) Milka, 1937-1942. St. Gradiška
628. Mileusnić (ž. Trivuna) Persa, 1885-1942. St. Gradiška
629. Mileusnić (Dane) Raviojla, 1927-1942. Sl. Požega
630. Mileusnić (Dane) Rade, 1917-1942. Jasenovac
631. Mileusnić (Dane) Radivoj, 1927-1942. Zemun
632. Mileusnić (Trivuna) Radomir, 1922-1942. Jasenovac
633. Mileusnić (Dane) Stojan, 1916-1942. Jasenovac
634. Mileusnić (Stojana) Trivun, 1880-1942. Jasenovac
635. Mileusnić (ž. Dušana) Cvijeta, 1912-1942. Sl. Požega
636. Milivojac Mile, 1878-1942. Zemun
637. Milivojac (Stojana) Nikola, 1906-1942. Međeđa
638. Milivojac Rosa, 1890-1942. Jasenovac
639. Milivojac Savo, 1930-1942. Jasenovac
640. Milić Trivun, 1918-1942. Zemun
641. Mihojlica Kata, 1900-1942. Jasenovac
642. Mihojlica Marta, 1890-1942. Jasenovac
643. Mihojlica (Nikole) Marta, 1883-1942. Jasenovac
644. Mihojlica Milan, 1898-1942. Zemun
645. Mihojlica Milka, 1885-1942. Jasenovac
646. Mihojlica (Nikole) Radmila, 1941-1942. Pakrac
647. Mutić (Đorđa) Branko, 1927-1942. Jasenovac
648. Mutić Đorđe, 1890-1942. Zemun
649. Mutić (Đorđa) Zdravko, 1914-1942. Jasenovac
650. Mutić (Đorđa) Marko, 1929-1942. Jasenovac
651. Mutić (Đorđa) Milan, 1918-1942. Jasenovac
652. Mutić (Đorđa) Miloš, 1922-1942. Jasenovac
653. Mutić (Đorđa) Slobodan, 1930-1942. Jasenovac
654. NJegovan (Stanka) Draginja, 1924-1942. N. Gradiška
655. NJegovan (Jovana) Dušanka, 1941-1942. Zemun
656. NJegovan (Staniše) Ilija, 1910-1942. Jasenovac
657. NJegovan (Mile) Jeka, 1870-1942. N. Gradiška
658. NJegovan (Ilije) Jovan, 1868-1942. Zemun
659. NJegovan (Dace) Jovanka, 1890-1942. Jasenovac
660. NJegovan (Nikole) Milica, 1941-1942. Pakrac
661. NJegovan (ž. Staniše) Milica, 1882-1942. Jasenovac
662. NJegovan (Nikole) Milovan, 1894-1942. Jasenovac
663. NJegovan (Nikole) Mihajlo, 1939-1942. Pakrac
664. NJegovan (Mile) Nevenka, 1914-1942. Pakrac
665. Obućina Ana, 1939-1942. Jasenovac
666. Obućina Jovo, 1937-1942. Jasenovac
667. Obućina Kosa, 1930-1942. Jasenovac
668. Obućina LJuba, 1911-1942. Jasenovac
669. Obućina Milan, 1910-1942. Zemun
670. Obućina Milan, 1928-1942. Zemun
671. Obućina Milka, 1900-1942. Jasenovac
672. Obućina Milka, 1902-1942. Jasenovac
673. Obućina Milka, 1920-1942. Jasenovac
674. Obućina Pantelija, 1881-1942. Zemun
675. Obućina Radosava, 1925-1942. Jasenovac
676. Obućina Ruža, 1891-1942. Jasenovac
677. Obućina Ruža, 1895-1942. Jasenovac
678. Obućina Sanda, 1880-1942. Jasenovac
679. Ožegović (Ostoje) Stanko, 1925-1942. Međeđa
680. Petrović Anka, 1915-1942. Jasenovac
681. Petrović Branko, 1930-1942. Jasenovac
682. Petrović (Đurđa) Vojica, 1902-1942. Jasenovac
683. Petrović Jovanka, 1906-1942. Zemun
684. Petrović (Rade) Milan, 1915-1942. Zemun
685. Petrović Milorad, 1925-1942. Zemun
686. Petrović (Stojana) Mirko, 1928-1942. Jasenovac
687. Petrović Pantelija, 1902-1942. Zemun
688. Petrović (Stanoje) Stojan, 1900-1942. Zemun
689. Pećanac (Sime) Dragoljub, 1924-1942. Zemun
690. Pećanac (Sime) Simeun, 1895-1942. Zemun
691. Popović (Sime) Ana, 1894-1942. Pakrac
692. Popović Pero, 1871-1942. Zemun
693. Popović Soka, 1875-1942. Jasenovac
694. Počuč Anka, 1932-1942. Jasenovac
695. Počuč Vojo, 1890-1942. Zemun
696. Počuč Dane, 1895-1942. Zemun
697. Počuč (Stojana) Dmitar, 1937-1942. Sl. Požega
698. Počuč Draginja, 1890-1942. Jasenovac
699. Počuč Marija, 1885-1942. Jasenovac
700. Počuč Mika, 1860-1944. Jasenovac
701. Počuč Mile, 1899-1942. Zemun
702. Počuč Mile, 1923-1942. Zemun
703. Počuč Milka, 1860-1942. Sl. Požega
704. Počuč Milka, 1890-1942. Jasenovac
705. Počuč Mirko, 1942-1942. Kozara
706. Počuč (Stojana) Mlađen, 1941-1942. Sl. Požega
707. Počuč (Stojana) Nada, 1939-1942. Sl. Požega
708. Počuč Nikola, 1932-1942. Jasenovac
709. Počuč Rade, 1918-1942. Zemun
710. Počuč Soka, 1921-1942. Jasenovac
711. Počuč (Dmitra) Stojan, 1910-1942. Zemun
712. Pupavac (Marka) Mara, 1888-1943. Sl. Požega
713. Pupavac (Simeuna) Momčilo, 1919-1942. Kozara
714. Pupavac (Sime) Simeun, 1881-1942. Zemun
715. Pušibrk Ana, 1901-1942. Jasenovac
716. Pušibrk Milan, 1903-1942. Zemun
717. Pušibrk Mirko, 1935-1942. Jasenovac
718. Pušibrk Stana, 1914-1942. Jasenovac
719. Radović Boja, 1886-1942. Jasenovac
720. Radović (Pere) Danica, 1940-1942. Slavonija
721. Radović (Laze) Dušan, 1920-1942. Zemun
722. Radović (Vuje) Lazo, 1876-1942. Zemun
723. Radović LJubica, 1928-1942. Jasenovac
724. Radović (Milana) Milinko, 1938-1942. Sl. Požega
725. Radović (Laze) Petar, 1914-1942. Jasenovac
726. Radović (Nikole) Radosava, 1937-1942. Sl. Požega
727. Radojčić Anđa, 1912-1942. Jasenovac
728. Radojčić Anka, 1932-1942. Jasenovac
729. Radojčić Zorka, 1918-1942. Jasenovac
730. Radojčić LJubica, 1935-1942. Jasenovac
731. Radojčić Mile, 1935-1942. Jasenovac
732. Radojčić Milka, . 1929-1942. Jasenovac
733. Radojčić Persa, 1884-1942. Jasenovac
734. Radojčić Radovan, 1910-1942. Zemun
735. Radojčić Stoja, 1932-1942. Jasenovac
736. Radujko Ana, 1881-1942. Pakrac
737. Radujko Božo, 1909-1942. Zemun
738. Radujko (Stojana) Đuro, 1904-1942. Zemun
739. Radujko (Sime) Stojan, 1876-1942. Zemun
740. Reljan Duško, 1939-1942. Kozara
741. Reljan (ž. Mirka) Marija, 1916-1942. Jasenovac
742. Reljan Marko, 1885-1942. Zemun
743. Reljan (Save) Mirko, 1912-1942. Jasenovac
744. Reljan (Mirka) Simo, 1934-1942. Jasenovac
745. Reljić (Vasilija) Anka, 1875-1942. Lipik
746. Reljić (Mile) Jovo, 1915-1942. Zemun
747. Reljić (Ostoje) Kosa, 1914-1942. Lipik
748. Reljić (Save) Mile, 1876-1942. Zemun
749. Reljić (Mile) Rade, 1917-1942. Zemun
750. Reljić (Marjana) Rajko, 1940-1942. Slavonija
751. Reljić (Marka) Savan, 1878-1942. Zemun
752. Rodić Đuro, 1902-1942. Zemun
753. Rodić Ostoja, 1935-1942. Jasenovac
754. Rodić Rade, 1880-1942. Zemun
755. Rodić Stana, 1904-1942. Jasenovac
756. Rokić Ana, 1938-1942. Jasenovac
757. Rokić (Jove) Ilija, 1907-1943. Norveška
758. Rokić Ilinka, 1928-1942. Jasenovac
759. Rokić LJubomir, 1891-1942. Jasenovac
760. Rokić Milan, 1910-1942. Zemun
761. Rokić (Vase) Milka, 1890-1942. St. Gradiška
762. Rokić (Laze) Miloš, 1926-1942. Zemun
763. Rokić (Luke) Ostoja, 1914-1942. Zemun
764. Rokić (Miće) Rade, 1900-1942. Zemun
765. Rokić (Rade) Radojka, 1926-1942. Pakrac
766. Ružičić Anka, 1890-1942. Jasenovac
767. Ružičić Bosa, 1930-1942. Jasenovac
768. Ružičić Boško, 1926-1942. Zemun
769. Ružičić Branko, 1932-1942. Jasenovac
770. Ružičić Vaso, 1902-1942. Zemun
771. Ružičić Vida, 1886-1942. Jasenovac
772. Ružičić Vladimir, 1930-1942. Jasenovac
773. Ružičić (Stojana) Draginja, 1941-1942. Pakrac
774. Ružičić Dragić, 1932-1942. Jasenovac
775. Ružičić Dragoja, 1890-1942. Zemun
776. Ružičić Dušanka, 1926-1942. Jasenovac
777. Ružičić Živko, 1927-1942. Zemun
778. Ružičić Koviljka, 1932-1942. Jasenovac
779. Ružičić Koviljka, 1937-1942. Jasenovac
780. Ružičić LJuba, 1917-1942. Jasenovac
781. Ružičić Marijan, 1934-1942. Jasenovac
782. Ružičić (Nikole) Milan, 1938-1943. Sl. Požega
783. Ružičić Mile, 1900-1942. Zemun
784. Ružičić Mile, 1909-1942. Zemun
785. Ružičić Milka, 1928-1942. Jasenovac
786. Ružičić Milka, 1929-1942. Jasenovac
787. Ružičić Milovan, 1918-1942. Zemun
788. Ružičić Milorad, 1900-1942. Zemun
789. Ružičić Miloš, 1904-1942. Zemun
790. Ružičić (Milana) Nikola, 1900-1942. Zemun
791. Ružičić Persa, 1927-1942. Jasenovac
792. Ružičić Ranko, 1934-1942. Jasenovac
793. Ružičić Rosa, 1927-1942. Jasenovac
794. Ružičić Savo, 1915-1942. Zemun
795. Ružičić Savo, 1920-1942. Zemun
796. Ružičić Stoja, 1890-1942. Jasenovac
797. Ružičić (Đoke) Stojan, 1895-1943. Sl. Požega
798. Ružičić Stojka, 1934-1942. Jasenovac
799. Savić (Uroš) Darinka, 1941-1942. Jasenovac
800. Savić (Jove) Uroš, 1909-1942, Jasenovac
801. Soldat Jovo, 1921-1942. Zemun
802. Stanivuković Branko, 1918-1942. Zemun
803. Stanivuković (Petra) Rade, 1877-1942. Zemun
804. Stojnić (Vase) Vaso, 1929-1942. Pakrac
805. Stojnić (Trivuna) Vaso, 1895-1942. Zemun
806. Stojnić (Vase) Danica, 1930-1942. Pakrac
807. Stojnić (Vase) Dragomir, 1938-1942. Pakrac
808. Stojnić (Vase) Milka, 1895-1942. Pakrac
809. Sumrak (Riste) Vukosava, 1910-1942. Sl. Požega
810. Sumrak (Marjana) Jela, 1939-1942. Jasenovac
811. Sumrak (Miće) LJubica, 1934-1942. Sl. Požega
812. Sumrak (Miće) LJubomir, 1937-1942, Sl. Požega
813. Sumrak (Miće) Milan, 1875-1942. Zemun
814. Sumrak (Stojana) Mile, 1908-1942. Zemun
815. Sumrak (Stojana) Miloš, 1896-1942. Zemun
816. Sumrak (Milana) Mirko, 1922-1942. Zemun
817. Sumrak (Milana) Mirko, 1924-1942. Zemun
818. Sumrak (Miće) Rajko, 1939-1942. Sl. Požega
819. Sumrak (Miće) Stevo, 1932-1942. Sl. Požega
820. Sumrak (Stojana) Stojić, 1894-1942. Zemun
821. Timarac (Vase) Ilija, 1880-1942. Zemun
822. Timarac (Ilije) Nedeljko, 1921-1942. Zemun
823. Timarac Stojić, 1910-1942. Zemun
824. Toroman (Đoke) Milovan, 1908-1942. Zemun
825. Tramošljanin (Ostoje) Gojko, 1928-1942. Zemun
826. Tramošljanin Živko, 1929-1942. Jasenovac
827. Tramošljanin Zora, 1926-1942. Jasenovac
828. Tramošljanin Ilija, 1935-1942. Jasenovac
829. Tramošljanin Marica, 1928-1942. Jasenovac
830. Tramošljanin Milan, 1914-1942. Zemun
831. Tramošljanin Milan, 1932-1942. Jasenovac
832. Tramošljanin Milovan, 1905-1942. Zemun
833. Tramošljanin Soka, 1907-1942. Jasenovac
834. Tramošljanin Sofija, 1930-1942. Jasenovac
835. Trivić Bosiljka, 1929-1942. Jasenovac
836. Trivić (Ilije) Branka, 1912-1942. Daruvar
837. Trivić (Pavla) Vaso, 1911-1942. Zemun
838. Trivić (Laze) Veselinka, 1927-1942. Pakrac
839. Trivić Vukosava, 1900-1942. Jasenovac
840. Trivić Gina, 1918-1942. Jasenovac
841. Trivić Glišo, 1920-1942. Zemun
842. Trivić Dragić, 1930-1942. Jasenovac
843. Trivić (Laze) Dušan, 1925-1942. Pakrac
844. Trivić (Rajka) Dušanka, 1937-1942. Daruvar
845. Trivić Đoko, 1888-1942. Zemun
846. Trivić (Mijata) Đorđe, 1893-1942. Zemun
847. Trivić Živko, 1930-1942. Jasenovac
848. Trivić Ilija, 1870-1942. Zemun
849. Trivić (Milčina) Ilija, 1890-1942. Zemun
850. Trivić (Rajka) Ilija, 1941-1942. Daruvar
851. Trivić (Đorđa) Jagoda, 1922-1942. Bos. Dubica
852. Trivić Jevrosima, 1927-1942. Bos. Dubica
853. Trivić Jovo, 1927-1942. Zemun
854. Trivić (Mile) Marijan, 1895-1942. Zemun
855. Trivić (Đorđa) Mijat, 1920-1942. Bos. Dubica
856. Trivić Miladin, 1936-1942. Jasenovac
857. Trivić Milan, 1933-1942. Jasenovac
858. Trivić (Ilije) Mile, 1924-1942. Zemun
859. Trivić (Marjana) Milenko, 1938-1942. Sl. Požega
860. Trivić (Rajka) Milica, 1939-1942. Daruvar
861. Trivić Milka, 1890-1942. Jasenovac
862. Trivić (Milčina) Miloš, 1902-1942. Zemun
863. Trivić Milutin, 1914-1942. Zemun
864. Trivić (Marjana) Milja, 1896-1942. Pakrac
865. Trivić (Stanoje) Milja, 1900-1942. Sl. Požega
866. Trivić (Marjana) Mioljka, 1936-1942. Sl. Požega
867. Trivić (Vase) Mirko, 1928-1942. Sl. Požega
868. Trivić (Milovana) Mićo, 1910-1942. Zemun
869. Trivić Nenad, 1927-1942. Zemun
870. Trivić (Vase) Obrad, 1935-1943. Međeđa
871. Trivić Pava, 1885-1942. Jasenovac
872. Trivić Predrag, 1929-1942. Zemun
873. Trivić (Laze) Rosa, 1923-1942. Pakrac
874. Trivić Ruža, 1930-1942. Jasenovac
875. Trivić Savka, 1900-1942. Jasenovac
876. Trivić Simo, 1908-1942. Zemun
877. Trivić Stoja, 1880-1942. Jasenovac
878. Trivić (Miloša) Stoja, 1900-1942. Daruvar
879. Trivić Tihomir, 1929-1942. Zemun
880. Trivun Ana, 1910-1942. Jasenovac
881. Tulemija Ilija, 1910-1942. Zemun
882. ćopić (ž. Miloša) Bosiljka, 1895-1942. Jasenovac
883. ćopić (Miće) Veljko, 1907-1943. NJemačka
884. ćopić Vitomir, 1942-1942. Kozara
885. ćopić Dušanka, 1918-1942. Jasenovac
886. ćopić (Gavre) Miloš, 1890-1942. Zemun
887. ćuvrk Anđa, 1900-1942. Jasenovac
888. ćuvrk Anka, 1906-1942. Pakrac
889. ćuvrk (Sime) Anka, 1899-1942. Sl. Požega
890. ćuvrk (Nikole) Dobrivoj, 1915-1942. Zemun
891. ćuvrk Jevrosima, 1918-1942. Jasenovac
892. ćuvrk (Rade) Lazo, 1896-1942. Zemun
893. ćuvrk Milan, 1935-1942. Jasenovac
894. ćuvrk Milovan, 1909-1942. Zemun
895. ćuvrk (Sime) Miloš, 1908-1942. Zemun
896. ćuvrk (Stojana) Milutin, 1921-1942. Zemun
897. ćuvrk (Marka) Nikola, 1897-1942. Zemun
898. ćuvrk (Stojana) Simeun, 1938-1942. Lipik
899. ćuvrk Slobodan, 1925-1942. Zemun
900. ćuvrk (Todora) Stana, 1895-1942. Pakrac
901. ćuvrk (Jove) Stevo, 1912-1942. Bos. Dubica
902. ćuvrk (Mihajla) Stojan, 1894-1942. Zemun
903. ćurguz (Mile) Jovanka, 1897-1944. Pakrac
904. ćurguz (Svetozara) Milinko, 1938-1944. Pakrac
905. ćurguz (Svetozara) Milica, 1936-1942. Pakrac
906. ćurguz (Svetozara) Miloš, 1935-1944. Pakrac
907. ćurguz (Đorđije) Petar, 1916-1944. Pakrac
908. Ugrenović (ž. Pere) Anka, 1875-1942. Jasenovac
909. Ugrenović (Pere) Mileva, 1920-1942. Jasenovac
910. Ugrenović Pero, 1878-1942. Zemun
911. Ugrenović (Pere) Radosava, 1931-1942. Jasenovac
912. Cvijić (Đurana) Mikailo, 1908-1942. Zemun
913. Cvijić (Mihajla) Slobodan, 1922-1942. Zemun
914. Cvrkalj Dragomir, 1930-1942. Jasenovac
915. Cvrkalj (Jovice) Milja, 1892-1942. Sl. Požega
916. Cvrkalj (Živojina) Savo, 1900-1942. Zemun
917. Šarkan (Riste) Sava, 1894-1942. Pakrac
918. Šašić (Milutina) Živko, 1930-1942. Jasenovac
919. Šašić (Rade) Ilija, 1880-1942. Zemun
920. Šašić (Milutina) Milan, 1928-1942, Jasenovac
921. Šašić (Ilije) Milica, 1923-1942. Jasenovac
922. Šašić (Milutina) Miloš, 1926-1944. Bačka
923. Šašić (Rade) Milutin, 1885-1942. Zemun
924. Šašić (Milutina) Milja, 1925-1945. Varšava
925. Šašić (Ilije) Mirko, 1927-1942. Jasenovac
926. Šašić (Ilije) Rade, 1929-1944. Sisak
927. Šašić (Đorđa) Rosa, 1900-1942. Jasenovac
928. Škarić (Ilije) Gojko, 1928-1942. Jasenovac
929. Škarić (ž. Koje) Grozda, 1908-1942. Jasenovac
930. Škarić (Ilije) Desa, 1940-1942. Jasenovac
931. Škarić (Đoke) Dragica, 1923-1942. Sl. Požega
932. Škarić (Mihajla) Dušan, 1924-1942. Zemun
933. Škarić (ž. Milana) Dušanka, 1910-1942. Bos. Dubica
934. Škarić (Mile) Đoko, 1893-1942. Zemun
935. Škarić (Mile) Ilija, 1885-1942. Zemun
936. Škarić (Luke) Kojo, 1902-1942. Zemun
937. Škarić Lazo, 1890-1942. Zemun
938. Škarić (Milana) Lepa, 1926-1942. Jasenovac
939. Škarić (Miće) Luka, 1938-1942. Zemun
940. Škarić (ž. Ilije) Mara, 1890-1942. St. Gradiška
941. Škarić (ž. Luke) Mika, 1880-1942. Bos. Dubica
942. Škarić (Nikole) Mile, 1916-1942. Zemun
943. Škarić (Rajka) Mile, 1924-1942. Zemun
944. Škarić (Miće) Nikola, 1895-1942. Bos. Dubica
945. Škarić (Nikole) Rajko, 1922-1942. Bos. Dubica
946. Škarić (Ilije) Smilja, 1925-1944. St. Gradiška
947. Škondrić (Nikole) Jovanka, 1914-1942. Sl. Požega
948. Škodnrić (Steve) Milka, 1939-1942. Sisak
949. Šormaz (Sime) Lepa, 1911-1942. Lipik
950. Šuvak (Simeuna) Gospava, 1895-1942. Jasenovac
951. Šuvak (Đorđa) Dragoslav, 1902-1942. Bos. Dubica
952. Šuvak Ilija, 1936-1942. Jasenovac
953. Šuvak Mara, 1906-1942. Jasenovac
954. Šuvak (Petra) Milan, 1938-1942. Jasenovac
955. Šuvak Milena, 1935-1942. Jasenovac
956. Šuvak (Đorđa) Petar, 1895-1942. Zemun
OPUSTJELA DOMAćINSTVA
1. Banjac Marko
2. Barudžija Jandrija
3. Batajić Ilija
4. Batić Mile
5. Batić Ostoja
6. Bižić Mile
7. Bundalo Savo
8. Vidović Marjan
9. Galonja Bogoljub
10. Galonja Rajko
11. Gačić Vojin
12. Gačić LJubomir
13. Goga Jovanka
14. Danica Stanko
15. Dragelj Milan
16. Dragelj Pajo
17. Zmijanac Ostoja
18. Kokamiš Vaso
19. Kokot Mićo
20. Komadina Đeorđija
21. Komadina Ostoja
22. Krnjaić Milan
23. Lastavica Đuro
24. Lastavica Ilija
25. Lastavica Mile
26. Lončar Stevo
27. Maričić Milan
28. Mataruga Nikola
29. Mataruga Ostoja
30. Milanović Stevo
31. Obućina Lazo
32. Obućina Milan
33. Petrović Stojan
34. Počuč Jovo
35. Počuč Mile
36. Pribić Ilija
37. Pribić Miloš
38. Radić Rade
39. Radojčić Milutin
40. Ružičić Ostoja
41. Ružičić Simo
42. Stanivuković Rade
43. ćopić Miloš
44. Šolaja Ana
45. Šuvak Miloša

Ovaj spisak je objavljen u monografiji "Bosanskodubičko područje u NOR-u 1941-1945", autora Dušana D. Samardžije, izdanje 1984 godine.